Національне законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в системі ДСНС та питань безбар'єрності

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року"

- ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ у рамках Комісії Україна – НАТО на 2018 рік

- ОСНОВНІ ЗАХОДИ у рамках Річної національної програми під егідою Комісії Україна– НАТО на 2018 рік

- РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА під егідою Комісії Україна –НАТО на 2018 рік

- Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік

- Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

- Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року (затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5.04.2017 р. № 229)

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки , мир, безпека» на період до 2020 року

- Указ Президента України «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні»

- Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків

- План заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

- Система моніторингу та оцінки виконання Плану заходів МВС України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

- Методичні рекомендації до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

- План заходів на 2023 та 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного пр остору в Україні на період до 2030 року