Програма загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях

Організація вивчення Програми загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях

 

Для організації вивчення працівниками питань цивільного захисту на кожному підприємстві, установі, організації на основі затвердженої ДСНС Програми розробляються та затверджуються власні Програми загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

Зміст таких програм вивчається працівниками за курсовою (груповою) та індивідуальною формами навчання, для чого наказом (розпорядженням) керівника підприємства, установи, організації всі працівники розподіляються за навчальними групами, які утворюються в структурних підрозділах підприємства, установи, організації.

На кожну навчальну групу складається розклад занять, який затверджується керівником (заступником керівника відповідно до затвердженого розподілу обов'язків) підприємства, установи, організації та ведеться журнал обліку занять.

- Заняття за курсовою (груповою) формою навчання проводяться в робочий час керівниками навчальних груп, призначеними із числа керівників (заступників керівників) відповідних структурних підрозділів підприємства, установи, організації.

- Для набуття знань та методичних навичок у проведенні занять і консультацій призначені керівники навчальних груп проходять короткострокову спеціальну підготовку у навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту.

- До проведення занять з окремих тем роботодавці можуть залучати керівників медичних формувань та працівників з питань цивільного захисту підприємств, установ, організацій.

- За індивідуальною формою навчання працівник вивчає визначені програмою теми самостійно та шляхом консультацій у керівника навчальної групи у визначені відповідними графіками дні та години.

- Для організації індивідуального навчання підприємством, установою та організацією має бути створений необхідний фонд спеціальної навчальної літератури, яка рекомендована ДСНС для використання у системі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях як навчальний посібник.

Навчання за програмою завершується перевіркою рівня знань тих, хто навчався у період проведення на підприємствах, установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

 

Наказ ДСНС України № 458 від 08.08.2014 "Про внесення змін до Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях" (ПРОГРАМА)

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК рекомендований ДСНС для використання у системі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях з працівниками за програмою.