Відомості про навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що здійснюють навчання у сфері цивільного захисту

Навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в областях та м. Києві

Події надзвичайного характеру останніх років наочно показують, що серед інших прав громадян одним із важливих залишається право на кваліфіковане управління.

Поряд з тим питома вага керівників та інших посадових осіб у складі органів влади і адміністративного управління підприємств, установ та організацій, які забезпечують виконання завдань функціональними і територіальними підсистемами єдиної системи цивільного захисту, не мають професійної освіти у сфері цивільного захисту та у більшості своєї необхідного досвіду роботи у цієї сфері.

Долає зазначену проблему і забезпечує необхідний рівень спроможності органів влади, підприємств, установ та організацій до виконання завдань цивільного захисту з очікуваною результативністю створена Урядом система навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Основу такої системи становлять спеціально утворені в областях і містах України навчально-методичні центри сфери цивільного захисту, управління якими та облік яких здійснює ДСНС.

Щорічно на їх базі за державним замовленням та контрактами проходять функціональне навчання (цільове підвищення кваліфікації) близько 50 тисяч слухачів з числа осіб керівного складу і фахівців, які організують та здійснюють заходи цивільного захисту та забезпечується практичне закріплення рівня їх знань шляхом участі у командно-штабних та спеціальних навчаннях і тренуваннях з питань цивільного захисту.

Освітня діяльність з функціонального навчання провадиться кожним навчально-методичним центром сфери цивільного захисту на підставі:

- виданої органом ліцензування відповідно до законодавства ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за спеціальністю «Цивільна безпека»;
- затверджених обсягів державного замовлення на функціональне навчання (цільове підвищення кваліфікації) та Планів основних заходів цивільного захисту України, функціональних та територіальних підсистем та їх ланок на поточний рік;
- визначених ДСНС у Відомостях про право здійснення діяльності з функціонального навчання у сфері цивільного захисту кількості та інтервалу номерів бланків посвідчень про функціональне навчання.

Для організації навчального процесу з функціонального навчання навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту розробляються:

- Програма функціонального навчання що за погодженням із ДСНС затверджується відповідним керівником територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;
- План комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту на відповідний рік.

Для організації практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, які організують та здійснюють заходи цивільного захисту навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту розробляються:

- разом з територіальними органами ДСНС - плани-графіки проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на рік, що затверджуються відповідними керівниками ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;
- переліки навчально-виробничих робіт для проведення інструкторсько-методичних занять та інструктажів з практичної підготовки;
- графіки проведення консультацій майстрами виробничого навчання.

 

Підсумки діяльності навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту за 2021 рік 

 

Відомості про право здійснення навчально-методичними центрами сфери цивільного захисту діяльності з функціонального навчання у сфері цивільногозахисту у 2024 році

 

- НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва

- НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Волинської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпропетровської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Донецької області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Житомирської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Закарпатської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Запорізької області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Івано-Франківської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Київської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Луганської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Одеської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Полтавської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Сумської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Харківської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Херсонської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Чернівецької області

- НМЦ ЦЗ та БЖД Чернігівської області