Контраст
Шрифт

Впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення


Зміст

 

Нормативно-правове забезпечення

 

Згідно зі статтями 360-363, 365, 366 глави 6 «Навколишнє середовище» розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» та додатка ХХХ Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), визначено основні зобов’язання України щодо забезпечення виконання і впровадження природоохоронного законодавства, запровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері управління водними ресурсами, планування заходів з подолання наслідків надзвичайних ситуацій, організації цілодобового обміну повідомленнями і інформацією про транскордонні надзвичайні ситуації, а відповідно до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, Державну службу України з надзвичайних ситуацій визначено відповідальним органом за впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення. 


 

Попередня оцінка ризиків затоплення

 

Попередня оцінка ризиків затоплення проведена Українським гідрометеорологічним інститутом ДСНС та НАН України, спільно з Українським гідрометорологічним центром ДСНС України, Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України та Держводагентством України, за підтримки проєкту ЄС «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС в сфері навколишнього середовища» та проєкту ГЕФ/ПРООН/ОБСЄ/ЄЕК ООН «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер» відповідно до Методики попередньої оцінки ризиків затоплення для території дев’яти районів басейнів річок України (далі - РБР) (Натиснить для збільшеннярис. 1). Для кожного з районів річкових басейнів визначені різні початки часових періодів, які найбільш репрезентативно відображають затоплення минулих років, які варто розглядати на етапі попередньої оцінки ризиків затоплення:

 • район басейну річки Дніпро – 1994 рік;
 • район басейну річки Дністер – 1941 рік;
 • район басейну річки Дунай – 1992 рік;
 • район басейну річки Південний Буг – 1964 рік;
 • район басейну річки Дон – 1996 рік;
 • район басейну річки Вісла – 1987 рік;
 • район басейну річок Криму – 1997 рік;
 • район басейну річок Причорномор’я – 1964 рік;
 • район басейну річок Приазов’я – 1964 рік.

Гідрологічна характеристика та гідрологічна вивченість річок районів річкових басейнів України

Під час провдення попередної оцінки ризиків затоплення 2018 року розглядалися затоплення, спричинені річковими водами. Всього в межах території України протікає 3222 річки районів басейнів річок, кожна з яких є потенційним джерелом надзвичайної ситуації, пов’язаної із затопленням. Проте гідрологічна вивченість цих річок дуже не досконала, про що свідчить замала кількість гідрологічних постів. З 3222 річок гідрологічні пости розміщуються лише на 217 з них, що не складає навіть 10% (Натиснить для збільшеннярис. 2, табл. 1).

Таблиця 1

 Річки та гідрологічні пости РБР України

Назва району басейну річки

Площа РБР, км2

% від площі території України

Кількість річок у РБР

Кількість гідрологічних постів у РБР

Кількість річок з гідрологічними постами

1

район басейну річки Дніпро

296317

49.00

1311

110

63

2

район басейну річки Дністер

53961

8.92

486

66

40

3

район басейну річки Дунай

30626

5.06

310

60

32

4

район басейну річки Південний Буг

64410

10.65

301

26

14

5

район басейну річки Дон

55273

9.14

253

36

19

6

район басейну річки Вісла

12892

2.13

127

10

7

7

район басейну річок Криму

36866

6.10

246

34

27

8

район басейну річок Причорномор’я

27179

4.49

67

3

3

9

район басейну річокПриазов’я

27218

4.50

121

19

12

10

ВСЬОГО

604742

100

3222

364

217

 

Найбільша кількість гідрологічних постів розміщується у РБР Дніпро – 110. Всі вони розташовані на 63 річках (1311 водотоків, що протікають цим районом річкового басейну).

Найгірше вивченим є район басейну річок Причорномор’я, де розміщено лише три гідрологічні пости на трьох з 67 річок.

Опис значних затоплень, які стались у минулому та ризики їх виникнення у районах річкових басейнів України

Відовідно до зазначених у Методиці попердньої оцінки ризиків затоплення репрезентативних періодів на  територіях районів річкових басейнів України всього зафіксовано та проаналізовано  899 подій, пов’язаних із затопленнями, що призвели до значних негативних наслідків та які відповідають рівню надзвичайної ситуації не нижче об’єктового  (табл. 2, Натиснить для збільшеннярис. 3). Ці  затоплення зафіксовані за даними 196 гідрологічних постів.

За результатми проведеного аналізу 898 подій спричинили негативні наслідки таким об’єктам ураження, як здоров’я людей (ЗЛ) та економіка (ЕК), лише одна подія (на території Кримського заповідника. РБР Криму) призвела до негативних наслідків для довкілля  (ДО) . Найбільше подій, пов’язаних із затопленнями, що призвели до значних негативних збитків зафіксовано у РБР Дністер – 364 події (1941-2017 рр.). Найменше подій зафіксовано у РБР Причорномор’я – одна подія (з 1964 року). Ймовірніше за все, це є наслідком недостатньої вивченості даного РБР.

 Таблиця 2

Кількість подій, пов’язаних з річковими затопленнями, гідрологічні пости, на яких вони зафіксовані, та основні об’єкти ураження

Назва району басейну річки

Гідрологічні пости, на яких зафіксовано затоплення

Кількість подій

Наслідки, спричинені затопленням

ЗЛ

ДО

КС

ЕК

1

район басейну річки Дніпро

51

154

154

0

0

154

2

район басейну річки Дністер

53

364

364

0

0

364

3

район басейну річкиДунай

51

247

247

0

0

247

4

район басейну річки Південний Буг

7

12

12

0

0

12

5

район басейну річки Дон

5

22

22

0

0

22

6

район басейну річки Вісла

5

67

67

0

0

67

7

район басейну річок Криму

21

24

23

1

0

23

8

район басейну річок Причорномор’я

1

1

1

0

0

1

9

район басейну річок Приазов’я

2

8

8

0

0

8

10

ВСЬОГО

196

899

898

1

0

898

Визначення територій, які мають потенційно значні ризики затоплення у районах річкових басейнів України

У більшості районів річкових басейнів репрезентативні часові періоди перевищують 30 років, інформація про рівень надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленням минулих років, у більшості випадків є не повною або відсутня взагалі. У такому випадку, затопленням, про які є принаймні інформація про негативні наслідки, умовно призначався місцевий рівень надзвичайної ситуації. Враховуючи ймовірність виникнення проаналізованих минулих затоплень, визначені ризики їх виникнення у майбутньому (Натиснить для збільшеннярис. 4).

Найбільша кількість потенційних затоплень має високий ризик затоплення  - 383, що складає понад 42%  потенційних випадків (табл. 3). Затоплення з дуже високим ризиком виникнення (висока ймовірність - 10%, серйозні наслідки – надзвичайні ситуації регіонального та державного рівня) потенційно можуть відбутись на 233 територіях. Найбільша їх кількість у РБР Дністер 175 локальних території з 364. У чотирьох районах річкових басейнів відсутні потенційні затоплення 5 рівня ризику – дуже високого (РБР Південний Буг, Дон, Причорномор’я, Приазов’я).

 Таблиця 3

Величина ризиків потенційних затоплень

Район басейну річки

Величина ризику затоплення

Загальна кількість затоплень

Помірний

Високий

Дуже високий

1

Дніпро

24

111

19

154

2

Дністер

68

121

175

364

3

Дунай

121

93

33

247

4

Південний Буг

5

7

0

12

5

Дон

20

2

0

22

6

Вісла

28

35

4

67

7

Крим

10

12

2

24

8

Причорномор’я

0

1

0

1

9

Приазов’я

7

1

0

8

 

ВСЬОГО

283

383

233

899

За результатами аналізу величини ризиків затоплення територій районів річкових басейнів визначено 221 ТПЗРЗ у районах басейнів річок України (Натиснить для збільшеннярис. 5, табл. 4). Із 221 ТПЗРЗ на ділянках водних об’єктів знаходиться 188 територій, із загальною протяжністю 8748 км, що становить 8,96% довжини всіх річок України. Також, виділено 33 локальні ТПЗРЗ в межах поодиноких населених пунктів.

 Найбільша протяжність ТПЗРЗ на ділянках водних об’єктів нараховується у РБР Дністер – 2903 км, з яких 841 км є одна транскордонна територія, яка має потенційній ризик затоплення . Ця ТПЗРЗ знаходиться на ділянці річки Дністер.

Всього в України 17 транскордонних території, їх довжина становить   3099 км (табл. 5), тобто 35,42% довжини всіх території на ділянках водних об’єктів. Найбільша протяжність транскордонних територій у районі басейну річки Дніпро – 1053 км.

Таблиця 4

Території, які мають потенційно значні ризики затоплення у РБР України

Код РБР

Район басейну річки

Кількість

ТПЗРЗ

Кількість ТПЗРЗ на ділянках водних об'єктів та їх довжина

Інші ТПЗРЗ (кількість)

Кількість транскордонних ТПЗРЗ

Кількість національних ТПЗРЗ

Кількість

Довжина, км

М5.1

Дніпро

43

29

2734

14

5

38

М5.2

Дністер

86

86

2903

0

1

85

М5.3

Дунай

47

47

1993

0

7

40

М5.4

Південний Буг

6

2

128

4

0

6

М6.5

Дон

7

4

218

3

0

7

А6.6

Вісла

16

11

323

5

1

15

М5.7

Криму

13

6

231

7

0

13

М5.8

Причорномор'я

1

1

93

0

1

0

М6.9

Приазов'я

2

2

125

0

2

0

 РАЗОМ 

221

188

8748

33

17

204

Таблиця 5

 Довжина ТПЗРЗ України транскордонного статусу (не узгодженого) (U) в кілометрах

Назва району басейну річки

Довжина ТПЗРЗ (U), км

1

район басейну річки Дніпро

1053

2

район басейну річки Дністер

841

3

район басейну річки Дунай

946

4

район басейну річки Південний Буг

0

5

район басейну річки Дон

0

6

район басейну річки Вісла

41

7

район басейну річок Криму

0

8

район басейну річок Причорномор’я

93

9

район басейну річок Приазов’я

125

10

Всього

3099

У районах басейнів річок Південний Буг, Дон, Криму транскордонні ТПЗРЗ відсутні.

Таблиця 6

Перелік територій, які мають потенційно значні ризики затоплення на ділянках водних об’єктів

Назва території

Координати території

Довжина, км

Джерело затоплення1

Наслідки2

Транскордонний вплив3

Координати початку

Координати кінця

Широта (Пн.)

Довгота (Сх.)

Широта (Пн.)

Довгота (Сх.)

А6.6 – Район басейну річки Вісла

1

р. Бухта - витік-гирло

49.648946

23.058456

49.718879

22.853571

29

A11

ЗЛ/ЕК

N

2

р. Вишня - м. Судова Вишня-держкордон (Україна - Польща)

49.776905

23.381051

49.889667

23.041287

41

A11

ЗЛ/ЕК

U

3

р. Млинівка - витік-гирло

49.728789

23.378761

49.803113

23.250053

17

A11

ЗЛ/ЕК

N

4

р. Січня - м. Мостиська-гирло

49.768394

23.155814

49.832665

23.140636

10

A11

ЗЛ/ЕК

N

5

р. Трощанка - витік-гирло

49.73811

23.038398

49.826084

23.138258

19

A11

ЗЛ/ЕК

N

6

р. Західний Буг - с. Тадані-с. Конотопи

50.084878

24.421855

50.50188

24.259441

67

A11

ЗЛ/ЕК

N

7

р. Горпинка - витік-гирло

49.975024

24.319977

50.080034

24.413808

20

A11

ЗЛ/ЕК

N

8

р. Кам'янка - с. Жовтанці-гирло

49.997621

24.205325

50.119115

24.359825

30

A11

ЗЛ/ЕК

N

9

р. Рата - с. Пристань-гирло

50.224453

23.928832

50.35122

24.246163

38

A11

ЗЛ/ЕК

N

10

р. Жердець - витік-гирло

50.075733

24.167698

50.271526

24.201505

31

A11

ЗЛ/ЕК

N

11

р. Солокія - м. Белз-гирло

50.376618

24.241828

50.373576

23.988129

21

A11

ЗЛ/ЕК

N

М5.1 – Район басейну річки Дніпро

1

р. Дніпро - с. Старі Яриловичі-Київське вдсх

52.052259

30.951173

51.209621

30.524692

164

A11

ЗЛ/ЕК

U

2

р. Дніпро - нижній б'єф Київської ГЕС-
р. Козинка

50.589552

30.506547

50.164152

30.757252

57

A11

ЗЛ/ЕК

N

3

р. Пакулка - с. Пльохів-гирло

51.567857

30.910366

51.385113

30.647871

49

A11

ЗЛ/ЕК

N

4

р. Прип'ять - с. Яревище-держкордон
(Україна - Білорусь)

51.548271

24.243186

51.932214

25.991271

179

A11

ЗЛ/ЕК

U

5

р. Вижівка - c. Видраниця-гирло

51.588796

24.510586

51.689308

24.591721

15

A11

ЗЛ/ЕК

N

6

р. Тур'я - с. Городилец-с. Зарічччя

51.16214

24.645611

51.363021

24.831029

37

A11

ЗЛ/ЕК

N

7

р. Стохід - с. Седлище-гирло

51.682029

25.401742

51.862487

25.639351

36

A11

ЗЛ/ЕК

N

8

р. Стир - с. Топілля-м. Вараш

50.605094

25.384158

51.325463

25.846372

211

A11

ЗЛ/ЕК

N

9

р. Кормин - с. Красноволя-гирло

51.128624

25.876682

51.231895

25.948389

15

A11

ЗЛ/ЕК

N

10

р. Горинь - с. Городець-держкордон
(Україна - Білорусь)

51.279512

26.368991

51.80221

26.745916

104

A11

ЗЛ/ЕК

U

11

р. Случ - смт Миропіль-с. Лучиця

50.104392

27.689936

50.806098

27.269898

136

A11

ЗЛ/ЕК

N

12

р. Случ - с. Чудель-м. Сарни

51.226772

26.750399

51.361267

26.6419

25

A11

ЗЛ/ЕК

N

13

р. Язвинка - с. Малинськ-гирло

51.091399

26.548629

51.290656

26.64158

28

A11

ЗЛ/ЕК

N

14

р. К. Бениський - с. Колки-гирло

51.591691

26.762122

51.731204

26.700361

19

A11

ЗЛ/ЕК

N

15

р. Чаква - витік-держкордон (Україна - Білорусь)

51.704154

26.72579

51.760306

26.855675

13

A11

ЗЛ/ЕК

U

16

р. Моства (р. Льва) - с. Томашгород-с. Великі Озера

51.405978

27.054376

51.632374

26.947064

32

A11

ЗЛ/ЕК

N

17

р. Тетерів - с. Тетерівка-гирло

50.221778

28.55902

51.004097

30.51171

260

A11

ЗЛ/ЕК

N

18

р. Ірша - с. Щербатівка-гирло

50.768756

29.132633

50.777302

29.569962

42

A11

ЗЛ/ЕК

N

19

р. Десна - держкордон (Україна – Російська федерація) - гирло

52.362688

33.436326

50.54169

30.524799

593

A11

ЗЛ/ЕК

U

20

р. Сейм - р. Чаша-р. Стара

51.253944

33.889023

51.412609

33.446454

75

A11

ЗЛ/ЕК

N

21

р. Білоус - с. Рудка-гирло

51.580058

31.174196

51.416312

31.241787

29

A11

ЗЛ/ЕК

N

22

р. Псел - с. Грунівка-р. Сироватка

51.000205

35.125486

50.797464

34.787362

67

A11

ЗЛ/ЕК

N

23

р. Оріль - с. Шедієве-с. Сорочине

49.124479

34.620743

48.75418

34.444108

76

A11

ЗЛ/ЕК

N

24

р. Самара - с. Добринька-гирло (Самарська затока)

48.622339

36.551893

48.582407

35.238021

241

A11

ЗЛ/ЕК

N

25

р. Тернівка - с. Нова Дача-гирло

48.554283

36.178168

48.504505

36.042456

21

A11

ЗЛ/ЕК

N

26

р. Вовча - с. Романки-гирло

48.057381

36.145236

48.637119

35.691241

120

A11

ЗЛ/ЕК

N

27

р. Верхня Терса - с. Перепеляче-гирло

48.108549

35.983366

48.192214

35.992227

16

A11

ЗЛ/ЕК

N

28

р. Мала Терса - с. Троїцьке-гирло

48.402305

35.831294

48.461806

35.883487

18

A11

ЗЛ/ЕК

N

29

р. Клічен - с. Олександрівка-гирло

48.765195

34.955606

48.55062

35.147656

56

A11

ЗЛ/ЕК

N

М5.2 – Район басейну річки Дністер

1

р. Дністер - витік-держкордон (Україна - Молдова)

49.211682

22.969464

48.118081

28.501939

841

A11

ЗЛ/ЕК

U

2

р. Ясениця - с. Ясениця Замкова-гирло

49.253035

22.982046

49.318996

22.960556

11

A11

ЗЛ/ЕК

N

3

р. Топольниця - витік-гирло

49.256783

23.157505

49.342245

22.991303

20

A11

ЗЛ/ЕК

N

4

р. Лінинка - с. Велика Леніна-гирло

49.392676

22.914129

49.410467

22.992237

8

A11

ЗЛ/ЕК

N

5

р. Стрвяж - с. Старява-с. Муроване

49.508311

22.773553

49.520434

22.958072

19

A11

ЗЛ/ЕК

N

6

р. Яблонка - с. Біличі-гирло

49.447472

23.014962

49.445596

22.916929

9

A11

ЗЛ/ЕК

N

7

р. Ореб - витік-гирло

49.444004

23.14509

49.503833

23.204353

10

A11

ЗЛ/ЕК

N

8

р. Без назви - с. Велика Хвороща-гирло

49.533296

23.511556

49.539739

23.673429

15

A11

ЗЛ/ЕК

N

9

р. Верещиця - с. Березець-гирло

49.615502

23.681057

49.524207

23.748228

13

A11

ЗЛ/ЕК

N

10

р. Бистриця Тисменська - вище впадіння
р. Черхава-гирло

49.460535

23.387481

49.505015

23.766578

39

A11

ЗЛ/ЕК

N

11

р. Черхава - злиття рр. Сприня та Блажівка-гирло

49.419275

23.224175

49.468545

23.392781

27

A11

ЗЛ/ЕК

N

12

р. Волянка - с. Звір-с. Волянка

49.387126

23.124951

49.40933

23.173635

6

A11

ЗЛ/ЕК

N

13

р. Сприня - витік-гирло

49.351041

23.089725

49.419275

23.224175

17

A11

ЗЛ/ЕК

N

14

р. Тисьмениця - витік-гирло

49.22443

23.428093

49.500458

23.741524

53

A11

ЗЛ/ЕК

N

15

р. Солониця - 3 км нижче м. Стебник-гирло

49.308845

23.599587

49.349604

23.560885

13

A11

ЗЛ/ЕК

N

16

р. Бар - с. Унятичи-гирло

49.364023

23.414036

49.381692

23.60422

20

A11

ЗЛ/ЕК

N

17

р. Лютичана - с. Нижні Гаї-гирло

49.32848

23.671387

49.424007

23.659821

19

A11

ЗЛ/ЕК

N

18

р. Трудниця - витік-гирло

49.437469

23.352925

49.461306

23.709005

33

A11

ЗЛ/ЕК

N

19

р. Летнянка - с. Летня-гирло

49.410603

23.741189

49.495554

23.843027

17

A11

ЗЛ/ЕК

N

20

р. Коросниця - 3 км нижче с. Коросниця-гирло

49.419019

23.783734

49.476969

23.798311

8

A11

ЗЛ/ЕК

N

21

р. Колодниця - поблизу с. Кавське-гирло

49.354008

23.840749

49.503052

23.915858

22

A11

ЗЛ/ЕК

N

22

р. Кропивник - нижче с. Кавське-гирло

49.374061

23.831222

49.434393

23.86934

8

A11

ЗЛ/ЕК

N

23

р. Щерек - с. Дмитро-гирло

49.5961

23.881582

49.512243

23.920826

15

A11

ЗЛ/ЕК

N

24

р. Зубра - с. Тростянець-гирло

49.513726

23.937295

49.559638

23.991981

12

A11

ЗЛ/ЕК

N

25

р. Без назви - витік-гирло

49.4199

23.907114

49.469586

23.985497

10

A11

ЗЛ/ЕК

N

26

р. Колодниця - нижче с. Дуброва-гирло

49.50429

24.074237

49.437821

24.07464

11

A11

ЗЛ/ЕК

N

27

р. Іловець - нижче с. Ілів-гирло

49.505628

24.139949

49.42731

24.188031

12

A11

ЗЛ/ЕК

N

28

р. Стрий - с. Верхнє Висоцьке-гирло

48.948528

23.058196

49.397514

24.21072

200

A11

ЗЛ/ЕК

N

29

р. Гнила - витік-гирло

48.951992

22.877909

49.035687

23.03348

21

A11

ЗЛ/ЕК

N

30

р. Яблонка - м. Турка-гирло

49.159318

23.054341

49.142678

22.99559

8

A11

ЗЛ/ЕК

N

31

р. Завадка - витік-гирло

48.972901

23.256935

49.104296

23.089573

32

A11

ЗЛ/ЕК

N

32

р. Довжанка - витік-гирло

48.936607

23.221626

49.012623

23.154931

19

A11

ЗЛ/ЕК

N

33

р. Ясенка - витік-гирло

49.139664

23.130287

49.210282

23.161086

11

A11

ЗЛ/ЕК

N

34

р. Східниця - витік-гирло

49.216457

23.41403

49.211854

23.30459

13

A11

ЗЛ/ЕК

N

35

р. Здзенни - витік-гирло

49.166416

23.4983

49.114463

23.55728

9

A11

ЗЛ/ЕК

N

36

р. Опір - витік-гирло

49.11247

23.594401

48.797083

23.289115

61

A11

ЗЛ/ЕК

N

37

р. Рожанка - витік-гирло

48.733051

23.548217

48.872291

23.473547

24

A11

ЗЛ/ЕК

N

38

р. Головчанка - витік-гирло

48.93305

23.398172

48.901244

23.467826

10

A11

ЗЛ/ЕК

N

39

р. Орява - витік-гирло

48.938753

23.227941

49.002756

23.468993

28

A11

ЗЛ/ЕК

N

40

р. Кам'янка - витік-гирло

48.975523

23.565213

49.053434

23.541199

12

A11

ЗЛ/ЕК

N

41

р. Тишівниця - витік-гирло

49.026569

23.650017

49.098401

23.619467

11

A11

ЗЛ/ЕК

N

42

р. Жижава - витік-гирло

49.070694

23.700974

49.3298

24.056864

46

A11

ЗЛ/ЕК

N

43

р. Тейсарівка - витік-гирло

49.346918

23.993504

49.387647

24.110437

12

A11

ЗЛ/ЕК

N

44

р. Луг - нижче с. Городищенське-гирло

49.450782

24.297224

49.330855

24.258275

25

A11

ЗЛ/ЕК

N

45

р. Кривуля - с. Чижичі-гирло

49.536123

24.225509

49.450503

24.289156

13

A11

ЗЛ/ЕК

N

46

р. Суходольський - р. Басаровий-гирло

49.592507

24.163497

49.526753

24.220657

10

A11

ЗЛ/ЕК

N

47

р. Свіча - міст вище впадіння р. Сукіль-гирло

49.162391

24.027342

49.253246

24.31473

32

A11

ЗЛ/ЕК

N

48

р. Сукель - с. Воля Задеревацька-гирло

49.152372

23.942726

49.165684

24.066718

14

A11

ЗЛ/ЕК

N

49

р. Дубравка - с. Лисків-гирло

49.180927

24.178826

49.218269

24.220013

9

A11

ЗЛ/ЕК

N

50

р. Лютинка - с. Чертіж-гирло

49.162474

24.230323

49.233161

24.358811

23

A11

ЗЛ/ЕК

N

51

р. Долина Жарнівська - витік-гирло

49.279542

24.31413

49.230106

24.382701

12

A11

ЗЛ/ЕК

N

52

р. Без назви - витік-гирло

49.283755

24.346895

49.233052

24.430206

10

A11

ЗЛ/ЕК

N

53

р. Свіж (Свірж) - с. Прибинь-гирло

49.559195

24.449321

49.225815

24.526264

48

A11

ЗЛ/ЕК

N

54

р. Сівка - с. Копанки-гирло

49.082581

24.409492

49.196404

24.551468

29

A11

ЗЛ/ЕК

N

55

р. Кропивник - витік-гирло

49.03436

24.194868

49.109177

24.451274

29

A11

ЗЛ/ЕК

N

56

р. Болухівка - с. Негівці-гирло

49.141161

24.39965

49.144394

24.504575

10

A11

ЗЛ/ЕК

N

57

р. Лімниця - с. Осмолода-гирло

48.629251

24.019979

49.139492

24.703834

99

A11

ЗЛ/ЕК

N

58

р. Чечва - с. Луги-гирло

48.844398

24.035946

48.989759

24.322025

35

A11

ЗЛ/ЕК

N

59

р. Луква - витік-гирло

48.890209

24.380142

49.127346

24.728215

48

A11

ЗЛ/ЕК

N

60

р. Гнила Липа - с. Липівка-гирло

49.523819

24.568189

49.119653

24.753673

53

A11

ЗЛ/ЕК

N

61

р. Бистриця - злиття рр. БН та БС-гирло

48.961115

24.740346

49.043443

24.813604

16

A11

ЗЛ/ЕК

N

62

р. Бистриця Солотвинська (БС) - вище с. Стара Гута-гирло

48.60035

24.181985

48.961115

24.740346

74

A11

ЗЛ/ЕК

N

63

р. Луковець - витік-гирло

48.642778

24.439545

48.738821

24.500972

19

A11

ЗЛ/ЕК

N

64

р. Раковий - витік-гирло

48.729109

24.348335

48.753745

24.493096

13

A11

ЗЛ/ЕК

N

65

р. Саджавка - с. Глибівка-гирло

48.800419

24.456521

48.85889

24.559349

12

A11

ЗЛ/ЕК

N

66

р. Стебник - витік-гирло

48.784992

24.527604

48.861768

24.574715

11

A11

ЗЛ/ЕК

N

67

р. Бистриця Надвірнянська (БН) - с. Клипуші-гирло

48.432728

24.235582

48.961115

24.740346

87

A11

ЗЛ/ЕК

N

68

р. Битковчик - вище нафтопроовду-гирло

48.634954

24.414351

48.616831

24.509966

9

A11

ЗЛ/ЕК

N

69

р. Луковець - витік-гирло

48.717557

24.574692

48.804685

24.660022

14

A11

ЗЛ/ЕК

N

70

р. Горохолина - витік-гирло

48.726869

24.542442

48.86977

24.705905

27

A11

ЗЛ/ЕК

N

71

р. Без назви - витік-гирло

48.785616

24.696284

48.896447

24.735952

16

A11

ЗЛ/ЕК

N

72

р. Без назви  - витік-гирло

48.80507

24.707083

48.864301

24.72844

9

A11

ЗЛ/ЕК

N

73

р. Ворона - с. Нижня Велесниця-гирло

48.732707

24.733939

48.948926

24.761631

50

A11

ЗЛ/ЕК

N

74

р. Бабянка - витік-гирло

48.671424

24.830344

48.732666

24.857378

11

A11

ЗЛ/ЕК

N

75

р. Стримба - м. Надвірна-гирло

48.620999

24.571827

48.879629

24.873107

47

A11

ЗЛ/ЕК

N

76

р. Унява - витік-гирло

48.768244

24.690846

48.900143

24.850786

25

A11

ЗЛ/ЕК

N

77

р. Студенець - витік-гирло

48.867141

24.757822

48.922972

24.8095

9

A11

ЗЛ/ЕК

N

78

р. Горожанка - с. Межигір'я-гирло

49.066495

24.968752

49.012089

24.968178

7

A11

ЗЛ/ЕК

N

79

р. Золота Липа - с. Лядське-гирло

49.006116

25.074762

48.979185

25.072034

5

A11

ЗЛ/ЕК

N

80

р. Тлумачик - витік-гирло

48.767148

25.007252

48.952656

25.120639

42

A11

ЗЛ/ЕК

N

81

р. Суходіл - витік-гирло

48.815282

25.123877

48.907247

25.188411

16

A11

ЗЛ/ЕК

N

82

р. Хотимирка - витік-гирло

48.775984

25.088456

48.783233

25.258389

21

A11

ЗЛ/ЕК

N

83

р. Млинівка - витік-гирло

48.822698

25.090333

48.829271

25.019863

14

A11

ЗЛ/ЕК

N

84

р. Смотрич - м. Кам'янець-Подільський

48.707183

26.562912

48.654078

26.579578

12

A11

ЗЛ/ЕК

N

85

р. Павелча - витік-гирло

48.933582

24.55177

48.997858

24.725895

21

A11

ЗЛ/ЕК

N

86

р. Козушин - витік-гирло

49.586989

23.777001

49.502189

23.852003

12

A11

ЗЛ/ЕК

N

М5.3 – Район басейну річки Дунай

1

р. Дунай - Кілійське гирло

45.221084

29.746538

45.461574

28.217575

177

A11

ЗЛ/ЕК

U

2

р. Прут - смт Ворохта-держкордон (Україна - Молдова)

48.270931

24.589426

48.260483

26.630748

257

A11

ЗЛ/ЕК

U

3

р. Біла Ослава - с. Білі Ослави-гирло

48.468452

24.693963

48.509504

24.714726

6

A11

ЗЛ/ЕК

N

4

р. Ослава - витік-гирло

48.443071

24.737921

48.536891

24.684917

17

A11

ЗЛ/ЕК

N

5

р. Лючка - витік-гирло

48.427295

24.730971

48.500493

25.031816

46

A11

ЗЛ/ЕК

N

6

р. Люча - витік-гирло

48.380444

24.793977

48.400301

24.863414

8

A11

ЗЛ/ЕК

N

7

р. Сопівка - витік-гирло

48.472731

24.798095

48.50822

25.021725

25

A11

ЗЛ/ЕК

N

8

р. Ключівка - витік-гирло

48.447316

24.889937

48.514885

24.932491

14

A11

ЗЛ/ЕК

N

9

р. Чернява - с. Виноград-гирло

48.62375

25.255532

48.467327

25.399656

35

A11

ЗЛ/ЕК

N

10

р. Черемош - с. Устеріки-гирло

48.119669

24.992096

48.378354

25.62211

84

A11

ЗЛ/ЕК

N

11

р. Чорний Черемош - с. Ільці-гирло

48.147397

24.758667

48.119669

24.992096

28

A11

ЗЛ/ЕК

N

12

р. Путила - смт Сторонець-гирло

47.990054

25.08727

48.114961

25.040808

21

A11

ЗЛ/ЕК

N

13

р. Білий Черемош - с. Яблуниця-гирло

48.021128

24.911635

48.119669

24.992096

16

A11

ЗЛ/ЕК

N

14

р. Річка - злиття рр. Біла та Чорна Річка-гирло

48.109035

24.906602

48.132532

24.958736

6

A11

ЗЛ/ЕК

N

15

р. Біла Річка - витік-гирло

48.079734

24.884751

48.108986

24.906422

5

A11

ЗЛ/ЕК

N

16

р. Чорна Річка - с. Замагора-гирло

48.102116

24.832486

48.109035

24.906602

9

A11

ЗЛ/ЕК

N

17

р. Мленюца - витік-гирло

48.273809

25.285916

48.390156

25.392362

22

A11

ЗЛ/ЕК

N

18

р. Совиця - с. Суховертів-гирло

48.457371

25.777108

48.330067

25.847301

18

A11

ЗЛ/ЕК

N

19

р. Топольва - вище с. Шипинці-гирло

48.388024

25.723635

48.342033

25.831066

12

A11

ЗЛ/ЕК

N

20

р. Сірет вище с. Лопушна--держкордон (Україна - Румунія)

48.058448

25.2819

47.983047

26.027549

105

A11

ЗЛ/ЕК

U

21

р. Чорна Тиса - с. Чорна Тиса-гирло (м. Рахів)

48.306732

24.329476

48.074675

24.244521

36

A11

ЗЛ/ЕК

N

22

р. Біла Тиса - с. Луги-гирло (м. Рахів)

48.0669

24.4547

48.074675

24.244521

19

A11

ЗЛ/ЕК

N

23

р. Тиса - м. Рахів-держкордон (Україна - Угорщина)

48.074675

24.244521

48.103674

22.619377

202

A11

ЗЛ/ЕК

U

24

р. Тиса - держкордон (Україна - Угорщина) -держкордон (Україна - Угорщина)

48.360412

22.267632

48.403018

22.155162

17

A11

ЗЛ/ЕК

U

25

р. Шопурка - смт Кобилецька Поляна-гирло

48.061261

24.068199

47.967525

24.007166

13

A11

ЗЛ/ЕК

N

26

р. Тересва (р. Терешва) - смт Усть-Чорна-гирло

48.331688

23.927706

47.987912

23.658925

56

A11

ЗЛ/ЕК

N

27

р. Мокрянка - с. Комсомольськ-гирло

48.391969

23.829744

48.331688

23.927706

11

A11

ЗЛ/ЕК

N

28

р. Брустранка - с. Лопухів-гирло

48.388996

24.012234

48.331688

23.927706

11

A11

ЗЛ/ЕК

N

29

р. Лужанка - с. Пригідь-гирло

48.255586

23.744083

48.115787

23.773203

18

A11

ЗЛ/ЕК

N

30

р. Терешова - с. Тарасівка-гирло

48.221675

23.786339

48.132962

23.82043

14

A11

ЗЛ/ЕК

N

31

р. Теребля - с. Забрідь-гирло

48.291142

23.578248

48.034213

23.47274

41

A11

ЗЛ/ЕК

N

32

р. Ріка - с. Лопушне-гирло

48.65455

23.565555

48.175761

23.264271

84

A11

ЗЛ/ЕК

N

33

р. Боржава - с. Березники-гирло

48.525562

23.220964

48.11008

22.705879

97

A11

ЗЛ/ЕК

N

34

р. Іршава - нижче с. Загаття-гирло

48.370707

22.978766

48.248717

22.906838

25

A11

ЗЛ/ЕК

N

35

р. Синявка - вище с. Осій-гирло

48.386182

23.128607

48.2974

23.031884

13

A11

ЗЛ/ЕК

N

36

р. Латориця - с. Неліпино-держкордон (Україна - Словаччина)

48.447628

22.140497

48.571479

23.033161

100

A11

ЗЛ/ЕК

U

37

р. Пініє - с. Плоске-гирло

48.657396

22.901756

48.558002

22.958

16

A11

ЗЛ/ЕК

N

38

р. Візниця - с. Лісарня-гирло

48.560487

22.730467

48.455899

22.74

14

A11

ЗЛ/ЕК

N

39

р. Коропець - витік-гирло

48.434077

22.813776

48.450899

22.264905

74

A11

ЗЛ/ЕК

N

40

р. Чорна Вода - злиття рр. Мочила та Бабичка-гирло

48.337547

22.778985

48.31283

22.598918

15

A11

ЗЛ/ЕК

N

41

р. Бабичка - вище с. Зубівка-гирло

48.395428

22.841422

48.337547

22.778985

10

A11

ЗЛ/ЕК

N

42

р. Мочила - витік-гирло

48.435068

22.827238

48.337547

22.778985

13

A11

ЗЛ/ЕК

N

43

р. Слопи - с. Станово-гирло

48.428654

22.867045

48.361736

22.823893

11

A11

ЗЛ/ЕК

N

44

р. Яруга - витік-гирло

48.499465

22.71507

48.447153

22.413773

29

A11

ЗЛ/ЕК

N

45

р. Стара - с. Ірлява-гирло

48.512639

22.577379

48.474278

22.358596

23

A11

ЗЛ/ЕК

N

46

р. Уж - с. Загорб-держкордон (Україна - Словаччина)

49.003292

22.639592

48.602315

22.183835

88

A11

ЗЛ/ЕК

U

47

р. Тур'я - с. Тур'я-Бистра-гирло

48.640533

22.818762

48.733848

22.49652

32

A11

ЗЛ/ЕК

N

М5.4 – Район басейну річки Південний Буг

1

р. Південний Буг - м. Хмільник-с. Могилівка

49.55676

27.913391

49.093485

28.315362

105

A11

ЗЛ/ЕК

N

2

р. Інгул - с. Велика Северинка-
м. Кропивницький

48.618278

32.222665

48.465984

32.304493

23

A11

ЗЛ/ЕК

N

М5.7 – Район басейну річок Криму

1

р. Альма - нижній б'єф партизанського вдсх.-гирло

44.819524

34.048008

44.845974

33.593638

45

A11

ЗЛ/ЕК

N

2

р. Кача - нижній б'єф загірського вдсх.-гирло

44.654783

34.026776

44.725377

33.546181

49

A11

ЗЛ/ЕК

N

3

р. Бельбек - смт Куйбишеве-гирло річки

44.621006

33.876723

44.662823

33.544307

33

A11

ЗЛ/ЕК

N

4

р. Бодрак - с. Трудолюбівка-гирло

44.776908

34.003173

44.828025

33.94263

9

A11

ЗЛ/ЕК

N

5

р. Карасівка - нижній б'єф білогірського вдсх.-гирло

45.033543

34.599876

45.470411

34.786937

78

A11

ЗЛ/ЕК

N

6

р. Таракташ - с. Лісне-гирло

44.938669

34.948234

44.834936

34.987654

17

A11

ЗЛ/ЕК

N

М5.8 – Район басейну річок Причорномор’я

1

р. Сарата - держкордон (Україна - Молдова) -гирло

46.482749

29.42777

45.803291

29.680899

93

A11

ЗЛ/ЕК

U

М6.5 – Район басейну річки Дон

1

р. Айдар - с. Осинове-с. Маловенделівка

49.596454

39.051258

49.006102

38.950029

114

A11

ЗЛ/ЕК

N

2

р. Лугань - м. Зимогір'я-с. Замостя

48.621177

38.86832

48.575246

39.063823

29

A11

ЗЛ/ЕК

N

3

р. Біла (р. Біла Лугань) - смт Городище -
с. Малокостянтині

48.302624

38.663451

48.43035

38.900032

39

A11

ЗЛ/ЕК

N

4

р. Деркул - с. Семикозівка- с. Городище

49.250637

39.592251

49.042978

39.663557

36

A11

ЗЛ/ЕК

N

М6.9 – Район басейну річок Приазов’я

1

р. Міус -с. Дмітрвка-держкордон (Україна - Російська федерація)

47.966881

38.947645

47.869012

38.880261

25

A11

ЗЛ/ЕК

U

2

р. Кринка - с. Новопетрівське-держкордон (Україна - Російська федерація)

47.879884

38.406396

47.683931

38.755765

100

A11

ЗЛ/ЕК

U

 _______________________________

1 джерело затоплення:                А11 – джерело затоплення – «річкове»;

2 наслідки затоплення:                ЗЛ – здоров’я людей; ЕК – економіка; ДО –довкілля;

3 транскордонний вплив:           N – національний; U –транскордонний характер, що не узгоджений з країною-сусідом.

Таблиця 7

 Інші території, які мають потенційно значні ризики затоплення

Назва території

Координати території

Джерело затоплення1

Наслідки2

Транскордонний вплив3

Широта (Пн.)

Довгота (Сх.)

А6.6 – Район басейну річки Вісла

1

с. Шегині

49.801177

22.976472

A11

ЗЛ/ЕК

N

2

р. Гнилець - с. Бортятин

49.810333

23.398206

A11

ЗЛ/ЕК

N

3

с. Опільсько

50.497145

24.215455

A11

ЗЛ/ЕК

N

4

с. Гатківка

50.502469

24.159138

A11

ЗЛ/ЕК

N

5

р. Сікониця - с. Липники

49.757496

23.213119

A11

ЗЛ/ЕК

N

М5.1 – Район басейну річки Дніпро

1

с. Заприп'ять

51.827799

24.841454

A11

ЗЛ/ЕК

N

2

р. Бережанка - с. Бережниця

51.433996

26.467956

A11

ЗЛ/ЕК

N

3

р. Полична - с. Тинне

51.180438

26.800396

A11

ЗЛ/ЕК

N

4

р. Конка (р. Кінська) - м. Пологи

47.486389

36.255833

A11

ЗЛ/ЕК

N

5

р. Гуйва - с. Городівка

49.903325

28.992628

A11

ЗЛ/ЕК

N

6

р. Ахтирка - м. Охтирка

50.310101

34.901696

A11

ЗЛ/ЕК

N

7

р. Інгулець - м. Кривий Ріг

47.884865

33.374603

A11

ЗЛ/ЕК

N

8

р. Ворскла - м. Кобеляки

49.147101

34.197625

A11

ЗЛ/ЕК

N

9

р. Берестова - м. Красноград

49.360711

35.459665

A11

ЗЛ/ЕК

N

10

р. Псел - с. Запсілля

49.211389

33.575278

A11

ЗЛ/ЕК

N

11

р. Інгулець - с. Олександро-Степанівка

48.606944

33.154444

A11

ЗЛ/ЕК

N

12

с. Мельники Річицькі

51.745307

24.716257

A11

ЗЛ/ЕК

N

13

р. Тусталь - с. Кам'яне-Случанське

51.211199

26.815032

A11

ЗЛ/ЕК

N

14

р. Горбах, р. Стир - с. Колодії

51.360816

25.818668

A11

ЗЛ/ЕК

N

М5.4 – Район басейну річки Південний Буг

1

р. Південний Буг - м. Хмельницький

49.430898

26.993291

A11

ЗЛ/ЕК

N

2

р. Південний Буг - м. Первомайськ

48.027237

30.828656

A11

ЗЛ/ЕК

N

3

р. Мертвовід, р. Південний Буг - м. Вознесенськ

47.55971

31.342715

A11

ЗЛ/ЕК

N

4

р. Чорний Ташлик - с. Лиса Гора

48.167528

31.101356

A11

ЗЛ/ЕК

N

М5.7 – Район басейну річок Криму

1

р. Чорна - с. Чорноріченське (с. Чорноріччя), Севастополь

44.542881

33.683759

A11

ЗЛ/ЕК

N

2

р. Демерджі - м. Алушта

44.699321

34.391799

A11

ЗЛ/ЕК

N

3

р. Ангара - с. Перевальне

44.812144

34.339331

A11

ЗЛ/ЕК

N

4

р. Кучук-Карасу - с. Горлинка

45.010435

34.752673

A11

ЗЛ/ЕК

N

5

р. Байбуга - с. Ближнє

45.05925

35.330429

A11

ЗЛ/ЕК

N

6

р. Катарлез  - м. Керч

45.366721

36.453276

A11

ЗЛ/ЕК

N

7

р. Альма - Кримський заповідник

44.748362

34.142269

A11

ДО

N

М6.5 – Район басейну річки Дон

1

р. Чернушина - смт Чернухине

48.336173

38.529951

A11

ЗЛ/ЕК

N

2

р. Ольхівка - с. Розкішне

48.489766

39.287488

A11

ЗЛ/ЕК

N

3

р. Комишна - с. Бараниківка

49.150904

39.84804

A11

ЗЛ/ЕК

N

 _______________________________

1 джерело затоплення:                А11 – джерело затоплення – «річкове»;

2 наслідки затоплення:                ЗЛ – здоров’я людей; ЕК – економіка; ДО –довкілля;

3 транскордонний вплив:           N – національний; U –транскордонний характер, що не узгоджений з країною-сусідом.

Узагальнена інформація стосовно проведеної попередньої оцінки ризиків затоплення для території дев’яти районів басейнів річок України:

 

Карти загроз та ризиків затоплення

 

Згідно з  пунктом 1777 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106,  та відповідно до Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення, ДСНС здійснює заходи щодо розроблення карт загроз і ризиків затоплення на основі проведеної попередньої оцінки ризиків затоплення.

Карти загроз затоплення – карти, що відображають території, які можуть бути затопленими внаслідок затоплення з низькою, середньою та високою імовірністю;

Карти ризиків затоплення – карти, що відображають потенційні негативні наслідки, пов’язані із затопленнями з низькою, середньою та високою імовірністю.

Затоплення з низькою імовірністю – затоплення, яке може статися не частіше ніж один раз на 500 років (0,2 %);

Затоплення з середньою імовірністю – затоплення, яке може статися не частіше ніж один раз на 100 років (1 %);

Затоплення з високою імовірністю – затоплення, яке може статися не частіше ніж один раз на 10 років (10 %);

Для кожного із зазначених сценаріїв окремо розробляється два види карт загроз затоплення і два види карт ризиків затоплення, а саме:

 • карти загроз затоплення із зазначенням глибини або рівнів води, які включають масштаби (площа та зона) затоплення;
 • карти загроз затоплення із зазначенням швидкості потоку або інших характеристик потоку, які включають дані про можливі гідродинамічні впливи водних потоків на споруди різного призначення (у разі наявності);
 • карти ризику затоплення, що характеризують загрозу для людей та можливі втрати від затоплення, на яких відображаються: орієнтовна кількість осіб, на яких потенційно вплине затоплення; кількість житлових будинків та висота їх затоплення; кількість об’єктів соціального призначення та висота їх затоплення; потенційні негативні наслідки та можливі збитки для об’єктів ураження, пов’язані із сценаріями затоплення (у разі наявності);
 • карти ризику затоплення, що характеризують загрозу для довкілля, культурної спадщини та господарської діяльності, на яких відображаються:  зони (території), що підлягають охороні відповідно до Порядку розроблення плану управління річковим басейном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 року № 336; об’єкти, що можуть спричинити аварійне забруднення у разі затоплення, віднесені до першої і другої категорій видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»; об’єкти культурної спадщини; види господарської діяльності; зони, в яких можуть виникнути затоплення з великим вмістом відкладів, що переносяться, або селеві потоки.

З метою забезпечення проведення розрахунку можливих втрат від затоплення територій у грошовому еквіваленті з площі земель в залежності від категорії їх цільового призначення, розроблення карт ризиків затоплення та планів управління ризиками затоплення згідно з вимогами Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та управління ризиками затоплення, та вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28.02.2018 № 153 "Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22  березня 2018 р. за № 350/31802, ДСНС розроблено методичні рекомендації

Величина ризику затоплення розрахована шляхом комбінування глибин затоплень і швидкості потоку в населених пунктах і за межами населених пунктів наведена на Натиснить для збільшеннярис. 6.

Розроблені набори атласів великомасштабних карт загроз затоплення і карт ризиків затоплення для річок Опір Львівської області, річок Бистриця-Солотвинська, Бистриця-Надвірнянська, Бистриця Івано-франківської області, річки Кучурган і дельти річки Дністер Одеської області  доступні для скачування в форматі шарів геопросторових даних (шейп-файлів) та pdf файлів.

 


 

Плани управління ризиками затоплення

 

Відповідно до пункту 1777 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106,  та Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 247, ДСНС разом з Мінприроди, Держводагентством, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробляє плани управління ризиками затоплення і погоджує їх з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, на території яких існує високий ризик затоплення, Розроблені проекти планів управління ризиками затоплення  в установленому порядку подаються МВС на затвердження до Кабінету Міністрів України не пізніше 1 серпня 2022 року.

Згідно з Порядком розроблення плану управління ризиками затоплення ДСНС оприлюднює на своєму веб-сайті:

Плани управління управління ризиками затоплення розробляються на основі результатів попередньої оцінки ризиків затоплення, складених карт загроз затоплення і карт ризиків затоплення та включають:

 • цілі управління ризиками затоплення;
 • комплекс заходів і послідовність їх виконання, спрямованих на запобігання, захист, підготовку, прогнозування і систему раннього попередження для окремих територій у межах району річкового басейну;
 • для транскордонних районів річкових басейнів аналіз витрат і економічних вигод, використаних для оцінки заходів, що мають транскордонні наслідки;
 • оцінку стану виконання плану:
  • пріоритети і спосіб, яким здійснюватиметься моніторинг виконання плану;
  • перелік компетентних органів влади і у разі необхідності координаційні механізми в межах транскордонних районів річкових басейнів.

До планів управління ризиками затоплень додаються:

 • аналіз попередніх затоплень, висновки попередньої оцінки ризиків затоплення, карта району річкового басейну із зазначенням меж територій, які мають високий ризик затоплення;
 • карти загроз затоплення і карти ризиків затоплення, висновки, що можна зробити з цих карт;
 • звіт про інформування громадськості та громадське обговорення проекту плану управління.

Типи заходів спрямованих на досягнення цілей управління ризиками затоплень

1. При розроблені документації з оцінки та управління ризиками затоплення, заходи позначаються латинською літерою М та двозначним числовим кодом, в якому перша цифра означає групу типів заходів, друга цифра означає тип заходу.

2. Заходи спрямовані на досягнення цілей управління ризиками затоплень:

M 11 – Ніяких дій. Не пропонується жодних заходів для зменшення ризику затоплення ТПЗРЗ або в іншій визначеній зоні; 

M 21 – Заходи запобігання. Уникнення. Заходи щодо запобігання розміщенню об’єктів ураження на ТПЗРЗ, таких як політика планування землекористування або регулювання; 

M 22 – Заходи запобігання. Видалення або переселення. Заходи спрямовані на видалення об’єктів ураження або переселення об’єктів ураження на території з меншою ймовірністю затоплення та / або з меншою небезпекою;

M 23 – Заходи запобігання. Зменшення. Заходи з адаптації об’єктів ураження з метою зменшення негативних наслідків у разі затоплення будівель, господарської інфраструктури тощо;

M 24 – Заходи запобігання. Інші запобігання. Інші заходи з метою посилення запобігання ризику повені (можуть включати: моделювання та оцінку ризиків затоплення, оцінку вразливості до затоплень, політику обслуговування, розробку програмного забезпечення та керівних документів тощо);

M 31 – Заходи захисту. Природні затоплення паводками чи водопіллям / управління стоком та водозбором. Інженерні заходи щодо зменшення потоку в природних та / або штучних дренажних системах, щоб сприяти уповільненню потоку та накопиченню води, а також заходи на водозборах, які відновлюють природні систем, які сприяють уповільненню потоку та накопиченню води (можуть включати: польдери, водосховища, ставки, дренажні канали та міські каналізаційні мережі,  відновлення лісонасаджень тощо);

M 32 – Заходи захисту. Регулювання водного стоку. Заходи, що включають фізичні втручання в процеси стоку (регулювання стоку), такі як будівництво, модифікація та / або видалення водозберігаючих споруд та / або водопідпірних споруд, а також розробка існуючих правил регулювання стоку спорудами, і які мають значний вплив на гідрологічний режим. 

M 33 – Заходи захисту. Руслові, прибережні та заплавні роботи. Заходи, що включають фізичні втручання в русла, прибрежні ділянки та заплави річок, перехідних та прибережних вод, які схильні до затоплення територій (можуть включати: будівництво, модифікація або видалення гідротехнічних споруд, руслоочисні, руслорегулювальні та берегоукріплювальні роботи, управління стоком наносів, будівництво, модифікація або видалення споруд інженерної захисної інфраструктури (дамби, гідротехнічні лотки тощо), регулювання землекористування заплав та прибережних територій тощо; 

M 34 – Заходи захисту. Управління поверхневими водами. Заходи спрямовані на зменшення затоплення територій атмосферними опадами та підземними водами (підтоплення), у населених пунктах (можуть включати збільшення штучних дренажних потужностей, створення стійких дренажних систем тощо); 

M 35 – Заходи захисту. Інші заходи захисту. Інші заходи щодо посилення захисту від затоплення (можуть включати: керівні документи, політика технічного обслуговування об'єктів захисту від затоплень тощо); 

M 41 – Заходи готовності. Прогнозування та попередження затоплень. Заходи щодо створення або вдосконалення системи прогнозування або попередження затоплень (можуть включати: розробка та вдосконалення програмного забезпечення щодо прогнозування затоплень, розширення мережі гідрометеорологічних спостережень, вдосконалення системи оперативного оповіщення населення тощо); 

M 42 – Заходи готовності. Планування реагування на надзвичайні ситуації / Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій пов’язаних із затопленням. Заходи щодо встановлення або вдосконалення інституційного планування реагування на надзвичайні ситуації (можуть включати: розроблення порядку реагування та дії на випадок надзвичайних ситуацій пов’язаних із затопленням, забезпечення органів місцевого самоврядування засобами та умовами захисту населення та свійських тварин, організація органами місцевого самоврядування планів евакуації населення тощо; організація органами місцевого самоврядування забезпечення населення автономними джерелами тепло– та енергозабезпечення, лікарськими засобами першої медичної допомоги, питною водою та харчовими продуктами, теплим одягом, плав засобами, рятувальні жилети тощо);

M 43 – Заходи готовності. Поінформованість та готовність громадськості. Заходи щодо підвищення обізнаності та готовності громадськості до затоплень на території їх проживання (можуть включати: встановлення інформаційних стендів з інформацією про затоплення в межах конкретної території (карти загроз та ризиків затоплення, плани евакуації та дій населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з затопленням, пункти розміщення споруд цивільного захисту тощо), встановлення інформаційних знаків про мітки високих вод, рекомендаційні поради щодо ведення господарської діяльності мінімізуючи потенційні збитки тощо.

M 44 – Заходи готовності. Інша готовність. Інші заходи для встановлення або підвищення готовності до подій пов’язаних з затопленням для зменшення несприятливих наслідків 

M 51 – Заходи відновлення та огляду. Планування відновлення та огляду (можуть бути частиною заходів готовності). Заходи, що передбачають планування процедур відновлення будівель та споруд, інфраструктури та комунікації (можуть бути: підготовлені необхідні будівельні та паливно–мастильні матеріали, заплановані можливі потенційні шлях залучення будівельної техніки та робочої сили для виконання ремонтно–реставраційних робіт тощо); Заходи щодо підтримки здоров’я та психічного здоров’я, в т.ч. управління стресом; Фінансова допомога, правова допомога та допомога у разі безробіття у наслідок виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з затопленням (можуть бути: гранти, спрощені процедури кредитування, процедури зменшеного оподаткування, разові компенсаційні виплати, пропозиції страхування життя та здоров’я населення, майна, надання юридичних консультацій населенню тощо); Планування потенційного тимчасове або постійного переселення населення; Інші заходи пов’язані з плануванням відновлення та оглядом.

M 52 – Заходи відновлення та огляд. Відновлення навколишнього середовища. Заходи пов’язані з очищенням та відновленням внаслідок потенційних забруднень та засмічень територій навколишнього середовища (можуть бути: заходи захисту від цвілі, безпека питної води та питного водопостачання, безпека об’єктів поводження з відходами тощо);

M 53 – Заходи відновлення та огляд. Інші заходи з відновлення та огляду;

M 61 – Інші заходи.

План-графік розроблення проєктів планів управління ризиками затоплення 

Найменування заходів

Строк виконання

Відповідальні виконавці

1. Початок розроблення проєктів планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів річкових басейнів, які мають високий ризик затоплення, та процедури їх стратегічної екологічної оцінки

Червень 2020 р.

ДСНС (Департамент запобігання НС, Управління гідрометеорології, УкрГМІ, УкрГМЦ),

Мінприроди*, Держводагентство*, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування*

2. Завершення розроблення проєктів планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів річкових басейнів, які мають високий ризик затоплення за результатами  проведеної попередньої оцінки ризиків  затоплення та розроблених карт загроз та ризиків затоплення

Березень 2021 р.

ДСНС (Департамент запобігання НС, Управління гідрометеорології, УкрГМІ, УкрГМЦ),

Мінприроди*, Держводагентство*, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування*

3. Оприлюднення проєктів планів управління ризиками затоплення та звітів про їх стратегічну екологічну оцінку на офіційному веб-порталі ДСНС

Червень 2021 р.

ДСНС (Департамент запобігання НС)

4. Завершення  громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проєктів планів управління ризиками затоплення

Грудень 2021 р.

ДСНС (Департамент запобігання НС, Управління гідрометеорології, УкрГМІ, УкрГМЦ),

Мінприроди*, Держводагентство*

5. Врахування результатів стратегічної екологічної оцінки та погодження проєктів планів управління ризиками затоплення із заінтересованими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, на території яких існує високий ризик затоплення

Травень 2022 р.

ДСНС (Департамент запобігання НС, Управління гідрометеорології),

Мінприроди*, Держводагентство*,

6. Подання проєктів планів управління  ризиками затоплення до МВС з метою подальшого направлення на затвердження до Кабінету Міністрів України

Червень 2022 р.

ДСНС (Департамент запобігання НС)

Примітка: *співвиконавці за згодою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 247 “Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення”

Повідомлення про оприлюднення заяв про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки 

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості на офіційному вебсайті Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій www.dsns.gov.ua у розділі «Громадянам/Консультації з громадськістю/Електронні консультації з громадськістю» оприлюднено Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проектів Планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг та річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я.

Зауваження і пропозиції до зазначених документів подаються у письмовому виді до відділу моніторингу, обліку надзвичайних ситуацій та пожеж управління планування, інформаційно-аналітичної роботи та моніторингу Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України на поштову адресу: вул. Круглоуніверситетська, 20/1, 
м. Київ, 01024 або на електронну адресу: [email protected].

Строк подання зауважень і пропозицій до «20» серпня 2020 року.

Повідомлення про оприлюднення проектів  Планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я на 2023–2030 роки  та звітів про їх стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості на офіційному вебсайті Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій www.dsns.gov.ua у розділах «Громадянам/Консультації з громадськістю/Електронні консультації з громадськістю» та «Впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення» оприлюднено проектів  Планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я на 2023–2030 роки  та звітів про їх стратегічну екологічну оцінку.

1) Повна назва документа держаного планування, що пропонується та стислий виклад його змісту

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження планів управління ризиками затоплення» (далі – проект акта).

Проєкт акта передбачає затвердження Планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я на 2023–2030 роки, які розроблено з метою зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність. Плани містять цілі управління ризиками затоплення, комплекс заходів і послідовність їх виконання, спрямованих на запобігання, захист, підготовку, прогнозування і систему раннього попередження для окремих територій у межах району річкового басейну, для транскордонних районів річкових басейнів аналіз витрат і економічних вигод, використаних для оцінки заходів, що мають транскордонні наслідки, оцінку та моніторинг стану виконання плану, перелік компетентних органів влади і у разі необхідності координаційні механізми в межах транскордонних районів річкових басейнів.

2) орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Плани управління ризиками затоплення відповідно до пункту 7 Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 247, затверджуються Кабінетом Міністрів України

3) передбачувана процедура громадського обговорення:

Громадське обговорення проєктів Планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я на 2023–2030 роки починається 15 червня 2021 року та триватиме до 17 грудня 2021 року.

Проекти Планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я на 2023–2030 роки розглядатимуться на планових засіданнях басейнових рад – консультативно–дорадчих органів Держводагентства, утворених відповідно до вимог  Водного кодексу України.

Зауваження і пропозиції від громадськості до зазначених документів просимо надавати до 17.12.2021 у письмовому виді до відділу моніторингу, обліку надзвичайних ситуацій та пожеж управління планування, інформаційно-аналітичної роботи та моніторингу Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України на поштову адресу: вул. Круглоуніверситетська, 20/1, м. Київ, 01024 або на електронну адресу: [email protected]. Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку не розглядаються. 

Проєкти планів розміщено на офіційному веб–сайті ДСНС у розділах: «Громадянам/Консультації з громадськістю/Електронні консультації з громадськістю» та «Впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення».

Також інформацію щодо проектів можна отримати у відділі моніторингу, обліку надзвичайних ситуацій та пожеж управління планування, інформаційно-аналітичної роботи та моніторингу Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України за тел. 585 68 53 та електронною поштою: [email protected].

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Плани управління ризиками затоплення не містять заходи через виконання яких, або вплив яких, значно збільшуються ризики затоплення вниз або вверх за течією в інших країнах, що входять до гідрографічних районів басейнів. Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

Звіт про інформування громадськості та громадське обговорення проектів Планів упаравління ризиками затоплення

Доступ до інформації та участь громадськості у процесі розроблення Планів забезпечено шляхом:

1) оприлюднення 11 червня 2019 року на офіційному веб–сайті ДСНС у розділі «Впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення» (https://dsns.gov.ua/poperedzhennya-pro-ymovirni-nadzvichayni-situaciyi-abo-uskladnennya/vprovadghennya-directiva-2007-60-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council-of-23-october-2007-on-the-assessment-and-management-of-flood-risks) інформації про початок процесу розроблення проєкту Плану управління та план–графіку розроблення проєкту Плану управління, затвердженого наказом ДСНС №343 від 11.06.2019 р.;

2) оприлюднення 26 червня 2020 року на офіційному веб–сайті ДСНС у розділі «Громадянам/Консультації з громадськістю/Електронні консультації з громадськістю» заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та забезпечено вільний доступ громадськості до неї протягом усього строку громадського обговорення обсягу стратегічної екологічної оцінки (https://www.dsns.gov.ua/ua/Elektronni–konsultaciyi–z–gromadskistyu.htm). Повідомлення про оприлюднення заяв про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки (https://www.dsns.gov.ua/files/2020/6/26/NewFolder/
vupr_data/povidomlennya.pdf) оприлюднено у журналах «Надзвичайна ситуація плюс» і «Пожежна та техногенна безпека», а також на офіційному веб–сайті ДСНС у мережі Інтернет у розділі «Впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення» (https://dsns.gov.ua/poperedzhennya-pro-ymovirni-nadzvichayni-situaciyi-abo-uskladnennya/vprovadghennya-directiva-2007-60-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council-of-23-october-2007-on-the-assessment-and-management-of-flood-risks).

ДСНС встановлено строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до 20 серпня 2020 року.

Звіт про результати громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Плану оприлюднено на офіційному веб–сайті ДСНС у розділі «Громадянам/Консультації з громадськістю/Електронні консультації з громадськістю» (https://www.dsns.gov.ua/ua/Elektronni–konsultaciyi–z–gromadskistyu.html, https://www.dsns.gov.ua/files/2020/Zvit/NewFolder /zvit%20ekolohichna%20ozinka.odt). 

Згідно зі звітом зауважень і пропозицій до обсягу стратегічної екологічної оцінки Плану протягом строку громадського обговорення не надходило.

3) оприлюднення 3 червня 2021 року на офіційному веб–сайті ДСНС у розділах «Громадянам/Консультації з громадськістю/Електронні консультації з громадськістю» та «Впровадження Директиви 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та управління ризиками затоплення» проектів Планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я на 2023–2030 роки та звіти про їх стратегічну екологічну оцінку (https://www.dsns.gov.ua/ua/Elektronni–konsultaciyi–z–gromadskistyu.html; https://dsns.gov.ua/poperedzhennya-pro-ymovirni-nadzvichayni-situaciyi-abo-uskladnennya/vprovadghennya-directiva-2007-60-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council-of-23-october-2007-on-the-assessment-and-management-of-flood-risks).

Повідомлення про оприлюднення проектів Планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я  на 2023–2030 роки  та звітів про їх стратегічну екологічну оцінку опубліковано у друкованих засобах масової інформації, а саме: 

- газета «Нова доба» Київська обласна газета», № 30 (40) від 5 червня 2021 року (свідоцтво про реєстрацію КІ №1693 від 13.06.2018); 

- газета «Афіша Прикарпаття», № 19 (966) від 3 червня 2021 року (свідоцтво про реєстрацію КВ 24176-14016ПР від 30.10.2019).

Громадське обговорення проєктів Планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я  на 2023–2030 роки здійснювалося протягом 6 місяців та 14 днів (до 17 грудня 2021 року). 

Район басейну річки Вісла

1. План управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річки Вісла на 2023—2030 роки;

2. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Вісла на 2023–2030 роки

3. ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Вісла на 2023 – 2030 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку 

4. ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Вісла на 2023 – 2030 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку

Район басейну річки Дніпро

 1. План управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річки Дніпро на 2023—2030 роки

  2. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Дніпро на 2023–2030 роки

  3. ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій  у межах району басейну річки Дніпро на 2023 – 2030 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку;

  4. ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Дніпро на 2023 – 2030 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку

Район басейну річки Дністер

 1. План управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річки Дністер на 2023—2030 роки;

 2. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Дністер на 2023–2030 роки

 3. ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Дністер на 2023 – 2030 роки  та звіту про його стратегічну екологічну оцінку;

 4. ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Дністер на 2023 – 2030 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку.

Район басейну річки Дунай

 1. План управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річки Дунай на 2023—2030 роки;

 2. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Дунай на 2023–2030 роки

 3. ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Дністер на 2023 – 2030 роки  та звіту про його стратегічну екологічну оцінку;

 4. ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій  у межах району басейну річки Дунай на 2023 – 2030 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку.

Район басейну річки Дон

 1. План управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річки Дон на 2023—2030 роки;

  2. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Дон на 2023–2030 роки

  3. ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Дон на 2023 – 2030 роки  та звіту про його стратегічну екологічну оцінку;

  4. ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій  у межах району басейну річки Дунай на 2023 – 2030 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку.

Район басейну річки Південний Буг

 1. План управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річки Південний Буг на 2023—2030 роки;
 2. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Південний Буг на 2023–2030 роки
 3. ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Південний Буг на 2023 – 2030 роки  та звіту про його стратегічну екологічну оцінку;
 4. ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій  у межах району басейну річки Південний Буг на 2023 – 2030 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку.

Район басейну річок Криму

  1. План управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річок Криму на 2023 – 2030 роки;

  2. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річок Криму на 2023–2030 роки

  3. ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річок Криму на 2023 – 2030 роки  та звіту про його стратегічну екологічну оцінку;

  4. ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій  у межах району басейну річок Криму на 2023 – 2030 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку.

Район басейну річок Причорномор'я 

 1. План управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річок Причорномор'я на 2023 – 2030 роки;
 2. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річок Причорномор'я на 2023–2030 роки
 3. ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річок Причорномор'я на 2023 – 2030 роки  та звіту про його стратегічну екологічну оцінку;
 4. ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій  у межах району басейну річок Причорномор'я на 2023 – 2030 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку.

Район басейну річок Приазов'я 

 1. План управління ризиками затоплення на окремих територіях у межах району басейну річок Приазов'я на 2023 – 2030 роки;

 2. ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річки Приазов'я на 2023–2030 роки

 3. ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах району басейну річок Приазов'я на 2023 – 2030 роки  та звіту про його стратегічну екологічну оцінку;

 4. ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ Плану управління ризиками затоплення для окремих територій  у межах району басейну річок Приазов'я на 2023 – 2030 роки та звіту про його стратегічну екологічну оцінку.