Контраст
Шрифт

Управління власної безпеки та протидії корупції

Управління власної безпеки та протидії корупції (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом у складі апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України) і підпорядковується безпосередньо Голові ДСНС України.

Керівництво Управління власної безпеки та протидії корупції

МАНДЗЮК Олег Андрійович

Посада
Начальник управління
Телефон
+38 (044) 202-32-14Управління власної безпеки та протидії корупції

Адреса
01601, м. Київ, вул. О.Гончара, 55-а

Управління відповідно до покладених завдань:

- організовує та контролює роботу відповідних підрозділів ДСНС України з питань запобігання корупційним проявам та службовим зловживанням серед працівників ДСНС України;

- за дорученням Голови ДСНС України, в межах своєї компетенції, представляє інтереси ДСНС України в державних та інших органах;

- бере участь у проведенні службових розслідуваннях та перевірках в межах своєї компетенції в системі ДСНС України;

- у межах своєї компетенції надає керівництву ДСНС України пропозиції щодо вдосконалення роботи структурних підрозділів ДСНС України;

- здійснює заходи, спрямовані на вивчення та вдосконалення проведення перевірок кандидатів, які приймаються на службу в ДСНС України, з метою попередження проникнення осіб, які мають злочинні наміри;

- вивчає та погоджує повторний прийом на службу до ДСНС України раніше звільнених осіб з державних органів;

- бере участь в організації профілактичної роботи серед працівників ДСНС України, спрямованої на попередження фактів порушення режиму таємності, втрати спеціальної та оперативної техніки, зброї, боєприпасів, документів суворої звітності;

- бере участь у розгляді звернень юридичних і фізичних осіб з питань, що належать до компетенції Управління;

- отримує та аналізує інформацію про можливі протиправні дії щодо працівників ДСНС України, їх близьких родичів та розробляє відповідні заходи протидії;

- здійснює інформаційно-аналітичну роботу відповідно до поставлених завдань і функцій та веде відповідний облік отриманої інформації;

- узагальнює практику роботи по запобіганню корупції та службових зловживаннях в системі ДСНС України, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

- готує проекти документів для прийняття управлінських рішень з питань безпеки та протидії корупції;

- взаємодіє з правоохоронними та іншими державними органами при вирішенні питань протидії корупції і забезпечення безпеки;

- бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань протидії корупції та забезпечення безпеки в системі ДСНС України;

- в установленому порядку бере участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з метою усунення причин та умов, що сприяють скоєнню правопорушень;

- бере участь у проведенні комплексних перевірок роботи підрозділів ДСНС України у межах компетенції Управління, організовує цільові перевірки з окремих питань службової діяльності;

- за дорученням Голови ДСНС України взаємодіє з Режимно-таємним сектором ДСНС України при організації й здійсненні розслідування фактів розголошення державної таємниці, втрат документів і матеріалів, що містять державну таємницю, інших порушень режиму таємності та надзвичайних випадків, пов'язаних з порушенням вимог цього режиму;

- здійснює та реалізує відбір кадрів до Управління, вживає заходів щодо забезпечення дисципліни й законності в роботі;

- здійснює спільно з відповідними підрозділами роботу з фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Управління, правового й соціального захисту працівників підрозділу;

- розробляє пропозиції щодо внесення змін до організаційно-штатної структури ДСНС України та Управління;

- організовує та проводить наради й семінари з особовим складом Управління та підпорядкованих підрозділів з питань, віднесених до їх компетенції;

- бере участь в організаційно-кадрових заходах з метою оцінки ділових якостей працівників ДСНС України;

- надає практичну допомогу підпорядкованим підрозділам в організації роботи по дотриманню чинного законодавства;

- надає пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у приховуванні фактів надзвичайних подій, порушенні законності та безпринципному реагуванні на них;

- у межах своєї компетенції надає Голові ДСНС України пропозиції щодо запобігання, виявлення і припинення терористичних актів та злочинів терористичної спрямованості, забезпечення умов проведення антитерористичних операцій на об'єктах, що належать до сфери управління ДСНС України.

- Діловодство в Управлінні ведеться відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством і актами ДСНС України.