Роз'яснення щодо функціонування системи пожежного спостерігання

Система пожежного спостерігання в Україні запроваджена та функціонує з 1998 року, після набрання чинності ДБН В.2.5-13-98 «Пожежна автоматика будинків і споруд».

З 2004 року провадження робіт з пожежного спостереження підлягає обов'язковому ліцензуванню.

Передача сигналу від приймально-контрольних приладів пожежної автоматики об’єктів спостерігання до підрозділів реагування, як правило, здійснювалась за принципом територіальності, у наступному порядку:

сигнал "тривога" від приймально-контрольного приладу пожежної автоматики об'єкту спостерігання в автоматичному режимі передавався до суб'єкту господарювання, який здійснює спостерігання за пожежною автоматикою об'єкту (далі – пультова організація), з пультової організації, після відповідної обробки, в автоматичному або автоматизованому режимі – до оперативно-координаційного центру підрозділу територіального органу ДСНС, що приймає та обробляє повідомлення про надзвичайні ситуації (далі – ОКЦ), з ОКЦ в автоматизованому режимі або по каналах аналогового телефонного зв'язку – до пожежно-рятувального підрозділу, який здійснює виїзд на гасіння пожежі (схема №1).

 

 

В 2011 році МНС визначило Державне підприємство "Центр громадської безпеки 112" (далі – ДП "ЦГБ-112") відповідальним за організацію заходів зі створення, впровадження та функціонування системи централізованого пожежного спостерігання (наказ МНС від 06.12.2011 № 1274).

Слід зазначити, що ДП "ЦГБ-112" в структурі МНС було створено у відповідності до Державної цільової програми підготовки до проведення в України фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357, з метою виконання завдань із впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112" та розбудови телекомунікаційної мережі, систем оповіщення, інформаційних, інформаційно-аналітичних та інших автоматизованих систем, комплексних систем, захисту інформації тощо.

Разом з цим, систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112" в державі так і не було запроваджено.

Після вжиття комплексу організаційних і практичних заходів із забезпечення функціонування, введення в експлуатацію апаратно-програмного комплексу, наказом ДСНС України від 22.08.2014 № 481 «Про організацію централізованого пожежного та техногенного спостерігання» ДП «ЦГБ-112» було визначено Центром спостерігання ДСНС України.

Наказом ДСНС України від 18.02.2015 № 86 «Про введення у режим цілодобового функціонування системи централізованого пожежного та техногенного спостерігання» систему централізованого пожежного та техногенного спостерігання з 02.02.2015 поставлено у режим цілодобового функціонування.

Після визнання ДП "ЦГБ-112" центром спостерігання, передача сигналу від приймально-контрольних приладів пожежної автоматики об’єктів спостерігання до підрозділів реагування здійснювалась за централізованим принципом:

сигнал "тривога" від приймально-контрольного приладу пожежної автоматики об'єкту спостерігання в автоматичному режимі передається до пультової організації, з пультової організації, після відповідної обробки, в автоматичному режимі – до ДП "ЦГБ-112", з ДП "ЦГБ-112" в автоматизованому режимі до ОКЦ підрозділу територіального органу ДСНС, що приймає та обробляє повідомлення про надзвичайні ситуації, з ОКЦ в автоматизованому режимі або по каналах аналогового телефонного зв'язку – до пожежно-рятувального підрозділу, який здійснює виїзд на гасіння пожежі (схема №2).

 

 

При цьому, у наслідок відмови пультових організацій від оплати за реєстрацію об'єктів спостерігання в єдиній базі даних (далі – ЄБД) відповідно до запропонованих ДП "ЦГБ-112" договорів, пожежне спостерігання за вказаною вище централізованою схемою належним чином не здійснювалось.

Фактично система пожежного спостерігання функціонує згідно пп. 8, 9 Правил з пожежного спостерігання (затверджених наказом МВС України від 30.03.2015 № 349, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 р. за № 920/2736), а саме – сигнал пожежної тривоги пультовими організаціями передається за офіційними телефонними номерами до ОКЦ за територіальністю розташування об’єкта спостерігання.

В травні 2015 року, на виконання рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 15.10.2014 № 37, з метою усунення порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, МВС України наказом від 14.05.2015 № 562 скасовано Правила пожежного спостерігання та Ліцензійні умови з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення були скасовані.

У зв’язку із скасуванням вищезазначених нормативно-правових актів, наказом ДСНС від 02.07.2015 № 351 було скасовано наказ від 22.08.2014 №481, яким ДП «ЦГБ-112» було визначено центром спостерігання ДСНС України.

Наряду з цим, до ДСНС та інших уповноважених центральних органів виконавчої влади надходили численні запити від Антимонопольного комітету, громадських організацій, суб’єктів господарської діяльності та громадян з приводу пожежного спостерігання. Основними питаннями, що підіймалися у зверненнях, були діяльність ДП «ЦГБ-112» як центру спостерігання ДСНС України, реєстрації пультових організацій, підключення об’єктів, законності встановлення, розрахунку вартості послуг ДП «ЦГБ-112» та доцільності його існування.

Одним з предметів звернень було те, що впровадження додаткового елементу системи пожежного спостерігання (ДП «ЦГБ 112») призводить до збільшення кількості компонентів, які приймають та передають сигнали пожежної тривоги та створює додаткове фінансове навантаження на учасників системи пожежного спостерігання.

З метою вирішення зазначених питань, 10.03.2016 року ДСНС було проведено робочу нараду щодо обговорювання питань з нормативно-правового регулювання організації пожежного спостерігання із залученням усіх зацікавлених сторін.

На виконання рішень наради, наказом ДСНС від 01.04.2016 № 155 «Про створення робочої групи» утворено відповідну робочу групу, завданням якої є удосконалення функціонування системи пожежного спостерігання та проведення повторного відстеження результативності Правил з пожежного спостерігання, затверджених наказом МВС України від 30.03.2015 №349, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 за №920/2736 (далі – Правила). До складу групи залучено представників громадських організацій та всіх заінтересованих сторін, які є учасниками процесу з пожежного спостерігання.

Крім того, на цей час Державною службою України з надзвичайних ситуацій, зокрема – зазначеною робочою групою, в рамках проекту стратегії реформування ДСНС вивчається світовий досвід щодо взаємодії органів державної влади з пультовими організаціями з метою удосконалення системи пожежного спостерігання в Україні.

За підсумками роботи групи, до Державної регуляторної служби буде надіслано відповідний звіт та підготовлені обґрунтовані пропозиції по внесенню змін і доповнень до Правил.

Зміни до Правил з пожежного спостерігання погоджені Державною регуляторною службою України, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Антимонопольним комітетом України, затверджені наказом МВС від 13.02.2017 № 111, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.03.2017 за № 332/30200, та є  у вільному доступі для ознайомлення.