Контраст
Шрифт

Семінари

Cтартував пілотний проєкт на тему: «Як стати ефективним уникаючи тунельного бачення. Механізми внутрішнього аудиту в розбудові установи»

Презентація семінару на тему: Управління ризиками, важливість та використання в розбудові внутрішнього контролю"

Програма семінару-презентації на тему: "Оцінка ефективності здійснення медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту медичними підрозділами ДСНС"

Семінар 12 лютого 2019 року

- Методичні рекомендації щодо організації та забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю в системі ДСНС

- Алгоритм з організації внутрішнього контролю в ГУ (У) ДСНС України

- Пропозиції до плану з реалізації заходів контролю та мон_торингу

- Роз'яснення до Порядку з організації внутрішнього контролю в системі ДСНС

Методичні рекомендаці з організації внутрішнього контролю процесу з Оплати праці

- Технологічна карта процесу Оплата праці

- Список прийнятих корочень

- Матриця оцінки ризиків

- Короткий опис процесу

- Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків

- Адміністративний регламент процесу Оплата праці (приклад)

- Прикладне програмне забезпечення процесу оплата праці

- Блок-схема процесу Оплата праці

Методичні рекомендації з орагнізації внутрішнього контролю процесу Організація фінансового забезпечення

- Адміністративний регламент процесу організації фінансового забезпечення діяльності ГУ (У) ДСНС України

- Блок схема фін забезпечення діяльності (приклад)

- Ідентифікація та оцінка ризиків процесу фінансового забезпечення діяльності

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю процесу Обчислення стажу служби (роботи)

- Адміністративний регламент процесу Обчислення стажу служби

- Блок схема

- Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків обчислення стажу служби (роботи) особам рядового і начальницького складу та працівників ГУ (У)

- Матриця ризиків

- Список прийнятих скорочень

- Технологічна карта

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю процесу Організація та ведення бухгалтерського обліку

- Адміністративний регламент процесу з організація та ведення бухгалтерського обліку

- Блок схема орагнізації та ведення бухгалтерського обліку (приклад)

- Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків

- Короткий опис процесу

- Матриця оцінки ризиків

- Технологічна карта процесу організації та ведення бухгалтерського обліку

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю процесу Списання ПММ

- Адміністративний регламент процесу Списання пально-мастильних матеріалів (приклад)

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю процесу Списання речового майна

- Адміністративний регламент процесу забезпечення речовим майном та його списання

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю процесу Управління  бюджетними коштами

- Адміністративний регламент з організації внутрішнього контролю процесу Управління бюджетними коштами (приклад)

- Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків

- Матриця оцінки ризиків

- Прийняті скорочення

- Технологічна карта процесу Управління бюджетними коштами

Типова інструкція з організації внутрішнього контролю

- Типовий порядок з організації внутрішнього контролю

- Порядок складання адміністративних регламентів (приклад)

- Матриця оцінки ризиків (приклад)

- Інформація щодо ідентифікації ризиків (приклад)

Семінар 21 червня 2018 року

Доповідь начальника 1 регіонального відділу внутрішнього аудиту «Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів та управління державним майном»

Семінар 22 листопада 2017 року

Семінар-нарада проведення внутрішньої оцінки якості внутрішніх аудитів в Державній службі України з надзвичайних ситуацій у режимі відеоконференції

(Аналіз аудиторських звітіврегіональних підрозділів внутрішнього аудиту, стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, електроне декларування, забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту у ДСНС)

Внутрішній аудит. Глобальний огляд 2017.

Семінар 2-3 березня 2017 року


Семінар-нарада працівників відділів внутрішнього аудиту. Вдосконалення функціонування системи внутрішнього аудиту в системі ДСНС та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

Управління ризиками, методика оцінки ризиків діяльності організації (установи) та аудитоського ризику служби внутрішнього аудиту

Карта нормативних відхилень фінансових індикаторів шахрайства

Шкала оцінки ризиків з використанням меж якісних значень наслідків впливу та ймовірності ризик-подій

Фомулювання невідповідностей. Невідповідність та зміст звіту

Інструмент для аналізу кореневих причини: "5 ЧОМУ"

Узагальнення та реалізація результатів внутрішнього аудиту (аудиторська вибірка)

Семінар 24 листопада 2016 року


Семінар в режимі відео-конференції "Оцінка якості внутрішнього аудиту ДСНС України" Аналіз аудиторських звітів за 9 місяців 2016 року, пілотний проект проведення внутрішнього контролю НМЦЦЗ та БЖД ДСНС України та зміни до нормативних документів з бухгалтерського обліку

Семінар 1 липня 2016 року


Державною аудиторською службою України було проведено семінар на тему: "Методологічні та практичні аспекти розвитку внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю". “Результати практичного впровадження новихметодологій фінансового аудиту

Семінар 27 травня 2016 року


Огляд методик оцінки ризику по стандарту ISO 31010 (Частина 1, 2, 3)

Система державного внутрішнього фінансового контролю. Базові засади внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

Досвід побудови системи внутрішнього контролю в Міністерстві оборони України

Семінар 1-2 жовтня 2015 року


Вдосконалення функціонування системи внутрішнього  контролю в системі  ДСНС та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни

Доповідь начальника ВЕіФ ГУ ДСНС України у полтавській області (Схеми: 1, 2, 3)

Організація фінансового планування та забезпечення бюджетного процесу в територіальних органах і підрозділах ДСНС України

Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу та заробітної плати працівникам

Досвід організації роботи централізованої бухгалтерії для здійснення фінансово-господарської діяльності в ГУ ДСНС України у м. Києві

Семінар 8 квітня 2015 року


Регламент семінару Відділу внутрішнього аудиту та регіональних відділів у режимі відеоконференції

Питання організації та здійснення державних закупівель

Презентація "Методичні прийоми та процедури проведення аудиту, їх практичне застосування для мінімізації ризиків"

Проблемні питання при формуванні звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

1. Планування внутрішнього аудиту

2. Виконання пропозицій

3. Нові нормативні додументи

4. Моніторинг усунення порушень

5. Слайд по усуненняю порушень

6. Адмініструтивний регламент (1 розділ)

7. Прикладне програмне забезпечення Парус (Схема)

8. Блок-схема процесу (2 розділ)

9. Короткий опис процесу (3 розділ)

10. Технологічна карта процесу (4 розділ)

11. Скорочення (5 розділ)

12. Матриця ризиків

13. Ідентифікація та оцінка ризиків

14. Пропозиції до плану з реалізації заходів контролю та моніторингу

15. Аналізування ризиків страхування діяльності

16. Проактивность в аудитах

Психологічне забезпечення