Нормативна база

Бюджетний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від від 12 грудня 2018 р. № 1062

 

Наказ ДСНС України № НС-51 від 12.01.2024 "Про затвердження Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів на 2024 рік". Додаток

Наказ ДСНС України № 112 від 20 лютого 2019 р "Про затвердження Порядку з організації внутрішнього контролю в системі ДСНС" 

Додаток №1

Додаток № 2

Додаток № 3 

Додаток № 4

Додаток № 5

Порядок з організації внутрішнього контролю в системі ДСНС

Наказ ДСНС України № 443 від 4 серпня 2020 р "Про внесення змін до Порядку з організації та функціонування управління ризиками в ДСНС"

ЗМІНИ до Порядку організації та функціонування управління ризиками в ДСНС

Додаток № 1

Додаток № 2

Додаток № 3

Додаток № 4

Наказ ДСНС України № 366 від 18 червня 2020 р "Про затвердження Методики оцінки стану організації внутрішнього контролю та управління ризиками підприємств,установ та організацій сфери управління ДСНС"

Методика оцінки стану організації внутрішнього контролю та управління ризиками підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС 

Додаток до Методики

Наказ ДСНС України № 165 від 26 лютого 2020 р "Про затвердження Порядку з організаціїта функціонування управління ризиками в ДСНС та Порядку із систематизації заходів контролю з попередження (усунення)чи обмеження ризиків в ДСНС"

Порядок із систематизації заходів контролю з попередження (усунення) чи обмеження ризиків в системі ДСНС

Порядок з організації та функціонування управління ризиками в системі ДСНС

Наказ ДСНС України № 405 від 10 липня 2019 р "Про затвердження адміністративних регламентів" (зі змінами від 25.05.2021 № 364)

ПЕРЕЛІК пріоритетних процесів (найбільш ризикових процесів функціональної діяльності підрозділів апарату ДСНС) для складання адміністративних регламентів, ідентифікації та оцінки ризиків

Інформація щодо змін у нормативно-правових актах

Приклади типових ризиків в бюджетних установах та управління ризиками

Окреме доручення "Про створення робочих груп із організації та забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю"

Окреме доручення "Про інформування стану функціонування системи внутрішнього контролю"

Окреме доручення "Про організацію та забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю"

Окреме доручення "Про інформування стану функціонування системи внутрішнього контролю"

Внутрішній аудит здійснюється для оцінки функціонування системи внутрішнього контролю в установі, надання рекомендацій щодо її поліпшення без безпосереднього здійснення заходів з організації внутрішнього контролю, управління ризиками і прийняття управлінських рішень про управління фінансовими та іншими ресурсами