Контраст
Шрифт

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям

I. ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ

Законодавчі ініціативи, які знаходяться на розгляді Верховної Ради України

Законодавчі ініціативи, які погоджуються із заінтересованими органами влади

Зміни у законодавчих актах у сфері пожежної та техногенної безпеки

 

ІІ. ЧИННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Кодекс цивільного захисту України

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення

3. Кодекс адміністративного судочинства України

4. Кримінальний кодекс України

5. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

6. Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності»

7. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»

8. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю»

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788   «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру»

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2030 «Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків»

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями»

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 397 «Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона»

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони»

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 729  «Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб»

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій»

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту»

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 828 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників»

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 5 «Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону"

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту"

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 763 «Про перелік суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі»

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»    

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 5 «Про порядок здійснення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій"

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 350 «Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)»

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 80  "Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 247 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення»

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 715 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 716 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій»

33. Наказ МНС України від 05.03.2002 № 61 «Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 р. за № 309/6597

34. Наказ МНС України від 16.12.2002 № 330 «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 березня 2003 р. за № 179/7500

35. Наказ МНС України від 29.09.2003 № 369 «Про затвердження Типового положення про службу пожежної безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2003 р. за №1121/8442

36. Спільний наказ Мінагрополітики України та МНС України від 04.12.2006 № 730/770 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2007 р. за № 313/13580

37. Наказ Мінпаливенерго України від 30.05.2007 № 256 «Про затвердження Правил пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2007 р. за № 1039/14306

38. Наказ Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2008 № 658 " Про затвердження Правил пожежної безпеки для об‘єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів"

39. Наказ Мінінфраструктури України від 20.06.2012 № 335 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в метрополітенах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 липня 2012 р. за № 1128/21440

40. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.10.2012 № 815 «Про затвердження Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2012 р. №1871/22183.

41. Наказ МНС України від 05.11.2012 № 1301 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.11.2012 р. за № 1967/22279

42. Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697

43. Наказ МВС України від 30.03.2015 № 349 «Про затвердження Правил з пожежного спостерігання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 червня 2015 р. за № 920/27365

44. Наказ МВС України від 02.11.2015 № 1337 «Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 р. за № 1467/27912

45. Наказ МВС України від 27.07.2016 № 725 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 р. за № 1162/29292

46. Наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за №1229/29359

47. Наказ МВС України від 06.02.2017 № 92 «Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 березня 2017 р. за № 276/30144

48. Наказ МВС України від 13.02.2017 № 111 «Про затвердження Змін до правил з пожежного спостерігання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 березня 2017 р. за № 332/30200

49. Наказ МВС України від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434

50. Наказ МВС України від 06.06.2017 № 470 «Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 р. за № 795/30663

51. Наказ МВС України від 14.06.2017 № 503 «Про затвердження форми звітності № 1-ППО (місячна) «Звіт про пожежі та їх наслідки» та форми акта про пожежу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 липня 2017 р. за № 829/30697

52. Наказ Мінекономрозвитку від 03.07.2017 № 961 «Про затвердження Порядку формування єдиної справи розпорядчих документів, що приймаються органом державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 липня 2017 р. за № 911/30779

53. Наказ МВС України від 24.07.2017 № 621 "Про затвердження Порядку спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов’язаних з пожежами", зареєстрований в міністерстві юстиції України 14 серпня 2017 р. № 998/30866

54. Наказ Мінекономрозвитку та ДРС від 07.08.2017 № 1170/81 «Про затвердження Вимог до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 р. за № 1053/30921

55. Наказ МВС України від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677

56. Наказ МВС України від 17.01.2018 № 30 «Про затвердження Методики попередньої оцінки ризиків затоплення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 р. за № 153/31605

57. Наказ МВС України від 28.02.2018 № 153 «Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2018 р. за № 350/31802

58. Наказ МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331

59. Наказ МВС України від 06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 р. за № 969/32421

60. Наказ МВС України від 05.11.2018 № 879 «Про затвердження Правил техногенної безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 р.за  № 1346/32798

61. Наказ МВС України від 12.12.2018 № 1007 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, та інших форм розпорядчих документів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за № 1472/32924

62. Наказ МВС України від 26.12.2018 № 1060 "Про затвердження Порядку функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг Державною службою України з надзвичайних ситуацій"

63. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 січня 2019 р. № 73/33044.

 

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері державного ринкового нагляду

ПЕРЕЛІК

інших нормативних актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб’єктів господарювання

1. ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» (ДБН В.1.2-4) (Наказ Мінбуду України від 04.08.2006).

2. НПАОП 45.24-1.01-91 «Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина І. Правила водолазної служби». (НПАОП 45.24-1.01-91).

3. НПАОП 45.24-1.07.90 «Єдині правила безпеки на водолазних роботах. Частина II. Медичне забезпечення водолазів». (НПАОП 45.24-1.07.90).

4. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» (ДБН В.1.1-7) (Наказ Мінрегіону України від 31.10. 2016
№ 287).

5. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» (ДБН Б.2.2-12). Наказ Мінрегіону України від 23.04. 2018 № 100.

6. Протипожежний захист складів легкозаймистих і горючих рідин на підприємствах паливо-енергетичного комплексу. Інструкція із проектування, будівництва і експлуатації (ГКД 343.000.003.005-2002), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 28 січня 2002 року № 40.

7. Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів (ГКД 343.000.003.004-2002), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 28 січня 2002 року
№ 40.

8. Захист від пожежі. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами (ГНД 34.03.307-2004), затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 05 квітня 2002 року № 208.

9. Інструкція із застосування вогнезахисних покриттів для кабелів в кабельних спорудах (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.309:2005), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 01 квітня 2005 року № 139.

10. Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (ППБ в ЕГ), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 26 липня 2005 року № 343.

11. Протипожежне водопостачання і визначення витрат води на пожежегасіння енергетичних підприємств. Інструкція з проектування, будівництва і експлуатації (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.311:2005), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 17 жовтня 2005 року № 531.

12. Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій (ППБ АЕС), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2007 року № 256.

13. Інструкція з експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України (СОУ 40.1.03-21677681-04:2009), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 26 березня 2009 року № 171.

14. Інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України  (СОУ 41.0-21677681-25:2010), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 березня 2010 року № 124.

15. Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежегасіння кабельних споруд (СОУ 41.0-21-677681-34:2010), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 05 листопада 2010 року № 460.

16. Інструкція з експлуатації автоматичних систем водяного пожежогасіння (СОУ 41.0-21677681-37:2010), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 08 грудня 2010 року № 521.

17. Протипожежний захист машзалів електростанцій. Правила проектування та експлуатації протипожежного устаткування (СОУ 40.1-21677681-60:2012), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 грудня 2011 року № 916.

18. Правила будови електроустановок. Пожежна безпека електроустановок. Інструкція (СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 жовтня 2013 року № 756.

19. Норми належності первинних засобів пожежогасіння для об’єктів і транспортних засобів підприємств Міненерговугілля України (СОУ-Н МЕВ 40.1-21677681-108:2015), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 20 серпня 2015 року № 547.

20. Протипожежний захист складів, систем паливоподачі і пилеприготування твердого палива. Інструкція з проектування, будівництва та експлуатації (СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 03 лютого 2011 року № 460.

21. Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними системами водяного пожежегасіння кабельних споруд (СОУ 41.0-21-677681-34:2010), затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 05 листопада 2010 року № 460.

22. ДБН В.2.5 - 76:2014 "Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення".