Департамент організації заходів цивільного захисту

1. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 16 грудня 2015 р. № 1052 "Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій"

Управління планування та координації заходів цивільного захисту

- Наказ МВС від 06.02.2017 № 92, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 р. за № 276/30144 "Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту"

Відділ планування та моніторингу заходів цивільного захисту

1. Постанова КМУ від 9 жовтня 2013 р. № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту»

2. Постанова КМУ від 09.08.2017 р. № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту»

3. Постанова КМУ від 22.07.2015 р. № 544 «Про затвердження типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях»

4. Постанова КМУ від 9 січня 2014 р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»

5. Постанова КМУ від 11 березня 2015 р. № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту»

6. Наказ МВС від 20.04.2017 № 325 «Про затвердження Типового положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання»

7. Постанова КМУ від 8 липня 2015 р. № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту»

8. Розпорядження КМУ від 25.01.2015 р. № 61 «Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій»

9. Наказ МВС від 31.01.2015 № 113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту»

10. Наказ МНС від 16.07.2009 № 494 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період»

11. Наказ МНС від 13.07.2010 № 544 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення картографічних документів та схем у сфері цивільного захисту»

12. Наказ ДСНС України від 12.07.2016 № 335 "Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання" Примірний перелік

13. Наказ ДСНС України від 11.03.2013 № 75 « МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇз розроблення положень про структурний підрозділ з питань цивільного захисту місцевої державної адміністрації»

14. Наказ ДСНС України від 15.07.2016 № 340 «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення положень про структурні підрозділи з питань цивільного захисту місцевих державних адміністрацій»

15. Наказ ДСНС України від 02.03.2017 № 132 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій»

16. Наказ ДСНС України від 11.10.2014 № 578 «Про Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту»

17. Наказ МВС від 06.02.2017 № 92, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 березня 2017 р. за № 276/30144 "Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту"

Відділ підготовки органів управління та навчання населення

1. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” 

2. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”

3. Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819 “Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”

4. Постанова КМУ від 2 жовтня 2013 р. № 729 “Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб”

5. Постанова КМУ від 13 жовтня 2015 р. № 824 “Про затвердження Порядку та обсягів підготовки осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, і строків проведення навчальних та перевірочних зборів”

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”

7. ДСТУ 5058:2008. Національний стандарт України. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

8. Наказ МВС від 21 жовтня 2014 № 1112, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2014 р. За № 1398/26175 “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання”

9. Наказ МВС України від 16 жовтня 2018 № 835, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.11.2018 р. за № 1256/32708 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності»

10. Наказ МВС України від 28 листопада 2019 № 991, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.01.2020 р. за № 46/34329 «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту»

11. Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. За № 1255/18550

12. Наказ МВС України від 05 грудня 2019 № 1021, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 р. за № 108/34391 «Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням» 

13. Наказ МОН України від 21.11.2016 № 1400 “Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. За № 1623/2975

14. Наказ ДСНС від 18.05.2017 № 273 «Про внесення змін до наказу ДСНС України від 29.01.2014 № 44 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань»

15. Наказ ДСНС від 6 червня 2014 року № 310 (у редакції наказу ДСНС України 8 серпня 2014 року № 458) “Про затвердження Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях”

16. Наказ ДСНС від 25.01.2017 № 49 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення моніторингу якості діяльності навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності”

17. Наказ ДСНС від 05.03.2018 № 147 «Про внесення змін до наказу ДСНС від 23.09.2014 № 538» (Переліку відповідальних структурних підрозділів апарату ДСНС України за підприємства, установи, організації сфери управління ДСНС України)

18. Наказ ДСНС від 10.12.2019 року № 706 «Про єдину наскрізну нумерацію посвідчень про функціональне навчання у сфері цивільного захисту» (Додаток №1, Додаток №2) (Зі змінами).

19. Наказ ДСНС від 01.03. 2019 року № 149 «Про затвердження Рекомендацій щодо оснащення навчальних аудиторій (класів, спеціалізованих кабінетів), навчальних дільниць (навчальних містечок), пунктів навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності»

20. Наказ ДСНС від 13.05.2020 року № 290 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення штатів навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності» (Методичні рекомендації)

21. Лист ДСНС від 24.03.2023 № 16-5193/161-3 “Про розподіл категорій осіб керівного складу і фахівців для проходження навчання з питань цивільного захисту” 

22. Наказ ДСНС від 29.09.2022 року № 552 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення штабних тренувань з органами управління цивільного захисту» (Додаток) 

23. Наказ ДСНС від № НС-8 від 03.01.2024 «Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2024–2025 роки»

Відділ координації діяльності органів влади

1. Постанова КМУ від 26 січня 2015 р. № 18 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» 

2. Постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»

3. Постанова КМУ від 08.09.2016 р. № 603 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18»

4. Постанова КМУ від 21.02.2018 р. № 100 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18 та від 17 червня 2015 р. № 409»

5. Постанова КМУ від 4 лютого1999 р. N 140 «Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

6. Постанова КМУ від 29 березня 2002 р. № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету»

7. Постанова КМУ від 15 лютого 2002 р. № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»

8. Постанова КМУ від 24 березня 2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями»

9. Постанова КМУ від 11.05.2017 р. № 322  «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 р. № 588»

10. Наказ МНС від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій»

11. Наказ МВС від 04.09.2014 № 905 «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації»

12. Наказ Держспоживстандарт від 11.10.2010 № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» пункт 3. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2011р. ДК 019:2010 - Класифікатор надзвичайних ситуацій

 

Управління захисту населення і територій

Відділ радіаційного, хімічного захисту та організації евакозаходів

1. Закони України:

1.1. Кодекс цивільного захисту України:

1.2. Закон України «Про захист людини від іонізуючого випромінювання»

1.3. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

1.4. Закон України «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією»

1.5. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

2. Постанови Кабінету Міністрів України:

2.1.  Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю»

2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 813 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі виявлення радіоактивного матеріалу у незаконному обігу»

2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту»

3. Накази центральних органів виконавчої влади:

3.1. Спільний наказ Державного комітету ядерного регулювання України та МНС України від 17.05.2004 №87/211 «Про затвердження Плану реагування на радіаційні аварії», зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.06.2004 за
№ 720/9319 

3.2. Наказ Міністерства охорони здоров’я від 01.12.1997 № 62 «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97)

3.3. Наказ МНС України від 16.12.2002 № 330 «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту», зареєстрований в Міністерстві юстиції 04.03.2003 № 179/7500 

3.4. Наказ МНС України від 21.02.2007 № 85 «Про затвердження Інструкції про організацію індивідуального дозиметричного контролю в органах управління та підрозділах МНС»

3.5. Наказ МНС України від 08.07.2009 № 463 «Про затвердження методичних рекомендацій з організації і проведення демеркуризації»

3.6. Наказ МНС України від 07.08.2009 № 551 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо режимів робіт особового складу підрозділів Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту у засобах індивідуального захисту у зонах хімічного та радіоактивного забруднення»

3.7. Наказ МНС України від 17.06.2010 № 472 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту»

3.8. Наказ МНС України від 11.08.2010 № 649 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження»

3.9. Наказ Держатомрегулювання від 08.11.2011 № 154 «Про затвердження порядку здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення України у разі виникнення радіаційної аварії» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2011 за N 1353/20091

3.10. Наказ Міністерства внутрішніх справ від 05.11.2018 №879 «Про затвердження Правил техногенної безпеки»,  зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за № 1346/32798

3.11. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27.11.2019 № 986 «Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.01.2020 за № 83/34366

3.12. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.11.2019 № 1000 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2020 за № 440/34723

3.13. Наказ Міністерства охорони здоров’я 09.03.2021 № 408 «Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.2021 за № 526/36148

3.14. Наказ ДСНС України від 08.09.2021 № 602 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо процедур відбору проб під час надзвичайних ситуацій та небезпечних події, пов'язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин». Методичні рекомендації щодо процедур відбору проб під час надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, пов’язаних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин

4. Стандарти:

4.1. Стандарт МНС. Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні вимоги. СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010

4.2. Стандарт МНС. Режими діяльності рятувальників, що використовують  засоби індивідуального захисту під час ліквідування наслідків аварій на хімічно та радіаційно небезпечних об’єктах. - СОУ МНС 75.2-00013528-006:2011

4.3. Стандарт МНС. Комплект засобів індивідуального захисту рятувальників. СОУ МНС 75.2-00013528-005:2011

4.4. ДСТУ 8819:2018 «Настанова щодо пристосування об’єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання»

4.5. Методичні рекомендації щодо проведення спеціальної обробки техніки, обладнання, засобів індивідуального захисту та санітарної обробки рятувальників, 2019 рік

З питань організації евакозаходів

1. Закони України:

1.1. Кодекс цивільного захисту України

1.2.  Закон України «Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період»

2. Постанови Кабінету Міністрів України:

2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

2.2.  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 282 «Про затвердження Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження»

2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 934 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкової евакуації окремих категорій населення в разі введення правового режиму воєнного стану»

2.4.   Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 № 854 «Про утворення Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану»

2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2023 № 546 «Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення»

3. Накази центральних органів виконавчої влади:

3.1. Наказ МНС України від 07.09.2004 р. № 44 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення»

3.2. Наказ МВС України від 10.07.2017 № 579 «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.08.2017 за № 938/30806

4. Стандарти та методичні рекомендації:

4.1. Посібник з реалізації заходів евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій і збройних конфліктів, 2022 рік

 4.2. ДСТУ ISO 22315:2017 Соціальна безпека. Масова евакуація. Методичні рекомендації щодо планування

Відділ інженерно-технічних заходів та захисних споруд

1. Закони:

1.1. Кодекс цивільного захисту України;

1.2. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

1.3. Закон України «Про приватизацію державного та комунального майна»;

1.4. Закон України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»;

1.5. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

2. Постанови Кабінету Міністрів України:

2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 «Про деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту».

2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 року № 1331 «Деякі питання ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту».

2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року № 488 «Деякі питання проведення технічної інвентаризації».

2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів».

2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2017 року № 6 «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту»

2.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 року № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»

2.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1482 «Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури»;

2.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 378 «Деякі питання реалізації Закону України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому»

2.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року № 1159 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них»

2.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»

2.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 573 «Питання запровадження та здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану»

3. Накази центральних органів виконавчої влади:

3.1. Наказ МВС від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту від 28.08.2018 №16-780/01);

3.2. Наказ МНС України від 25.08.2009 № 582 «Про затвердження форми Примірного договору про безоплатне зберігання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)»;

3.3. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 26.02.2019 № 128 «Про організацію впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту»;

3.4. Наказ МНС від 22.09.2014 № 535 «Про реалізацію інженерно - технічних заходів під час проектування об’єктів»;

3.5. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту»;

3.6. Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 28 червня 2023 року № 349 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи закладів культури на підконтрольній Україні території з урахуванням безпеки відвідувачів»;

3.7. Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2023 року № 274-Н/215/651 «Про деякі питання повернення тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей та осіб за місцем їх постійного перебування (проживання), а в разі виїзду за межі України - в Україну».

4. Будівельні норми та стандарти:

4.1. ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту»;

4.2. ДБН В.1.2-4:2019 «Система надійності та безпеки у будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»;

4.3. ДБН Б 1.1-5:2007 «Склад, Зміст, Порядок розроблення, Погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації»

4.4. ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

4.5. ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об’єктів»

4.6. ДБН А.3.1-9:2015 «Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об'єктів»

4.7. ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час»

4.8. ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)»

4.9. ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу. Основні положення»

4.10. ДСТУ 9077:2021 «Засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту. Загальні технічні вимоги»

  Управління оповіщення, телекомунікацій та інформаційних технологій

Останнє оновлення 02.11.2021

Закон України «Про електронні комунікації» (№ 1089-IX від 16.12.2020) Набрання чинності, відбудеться 01.01.2022

Закон України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» (№ 1689-IX від 15 липня 2021 року) (Набрання чинності, відбудеться 07.11.2021)
Постанова КМУ від 17 березня 2021 р. № 227 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 749 і від 3 березня 2020 р. № 193»

1. Закон України «Про Національну програму інформатизації» (№ 74/98-ВР від 4 лютого 1998 року)

2. Закон України «Про електронні комунікації» (№ 1089-IX від 16.12.2020) Набрання чинності, відбудеться 01.01.2022

3. Закон України «Про радіочастотний ресурс України» (№ 1770-III від 1 червня 2000 року)

4. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (№ 537-V від 9 січня 2007 року)

5. Закон України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» (№ 4499-VI від 13 березня 2012 року) 

6. Постанова КМУ від 31 серпня 1998 р. № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації»

7. Постанова КМУ від 9 червня 2006 р. № 815 «Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України»

8. Постанова КМУ від 15 грудня 2005 р. № 1208 «Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України»

9. Розпорядження КМУ від 17 жовтня 2012 р. № 1031 «Про затвердження Порядку функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112»

10. Розпорядження КМУ від 28 травня 2008 р. № 770-р «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112»

11. Постанова КМУ від 16 лютого 1998 р. № 180 «Про затвердження Положення про  забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить       державну таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»

12. Спільний наказ МВС України, Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України  від 07.11.2016  № 1170/690/197 "Про затвердження Положення про спеціалізовану службу зв’язку та оповіщення цивільного захисту". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2016 р. за № 1594/29724

13. Указ Президента України від 13 лютого 2017 року №32/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації"

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р "Концепція розвитку електронного урядування в Україні"

Стандарти

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII та на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік Національним органом стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») прийняти наступні національні нормативні документи у сфері цивільного захисту, гармонізовані з міжнародними нормативними документами:
а) наказом № 38 від 03 березня 2017 р. ДСТУ ISO/TR 22351:2017 (ISO/TR 22351:2015, IDT) Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Структура сповіщень для обміну інформацією, з наданням чинності з 06 березня 2017 року;
б) наказом № 134 від 31 травня 2017 р., з наданням чинності з 01 червня 2017 року:
- ДСТУ ISO 22322:2017 (ISO 22322:2015, IDT) Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення населення,
- ДСТУ ISO 22320:2017 (ISO 22320:2011, IDT) Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Вимоги щодо реагування (на інциденти),
- ДСТУ ISO 22325:2017 (ISO 22325:2016, IDT) Безпека та стійкість до надзвичайних ситуацій. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оцінювання готовності,
- ДСТУ ISO 22398:2017 (ISO 22398:2013, IDT) Соціальна безпека. Методичні рекомендації щодо проведення навчань,
- ДСТУ ISO 22324:2017 (ISO 22324:2015, IDT) Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо кольорового кодування попереджень про небезпеку,
- ДСТУ ISO 22315:2017 (ISO 22315:2014, IDT) Соціальна безпека. Масова евакуація. Методичні рекомендації щодо планування.
Копії цих стандартів можна отримати у Національному фонді нормативних документів.

У сфері оповіщення

1. Розпорядження КМУ від 31 січня 2018 р. № 43-р «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»

2. Розпорядження КМУ від 11.07.2018 № 488-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій"

3. Постанова КМУ від 27.09.2017 № 733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту"

4. Постанова КМУ від 29.03.2024 № 355 “Деякі питання функціонування загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій”

5. Наказ МВС України від 05.11.2018 № 884 “Про затвердження технічних вимог до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення”

6. Наказ МВС України від 08.02.2019 № 93 “Про затвердження Інструкції щодо практик чи процедур проектування, дослідження, введення в експлуатацію, експлуатації та технічного обслуговування (супроводження) автоматизованих
систем централізованого оповіщення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.04.2019 за № 418/33389

7. Наказ МВС України від 31.10.2022 № 696 “Про затвердження Порядку оперативного інформування населення з використанням сервісу широкомовного передавання повідомлень операторів мобільного зв’язку”

8. Наказ ДСНС України від 19.03.2018 № 186 "Про затвердження Інструкції з організації оповіщення і збору в апараті Державної служби України з надзвичайних ситуацій"

9. Наказ ДСНС України від 26.07.2018 № 438 "Про затвердження Рекомендацій щодо проектування та розрахунку зони впевненого приймання звукового сигналу про небезпеку “УВАГА ВСІМ!” 

10. Додаток до листа ДСНС від 08.07.2019 р. № 16-9577/163 "Рекомендації щодо проектування, введення в експлуатацію, експлуатації та технічного обслуговування (супроводження) територіальних (місцевих) автоматизованих систем централізованого оповіщення". 

У сфері інформаційних технологій

1. Постанова КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

2. Постанова КМУ від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»

3. Постанова КМУ від 10 вересня 2003 р. № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влад»

4. Наказ ДСНС від 18.08.2014 № 476 «Про використання комп'ютерних програм у ДСНС України»

5. Наказ МНС від 19.11.2012 № 1326 «Про впровадження відомчої системи відеоконференцзв’язку МНС України в експлуатацію»

6. Постанова КМУ від 16.11.2016 № 887 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державного агентства з питань електронного урядування»

7. Державне агентство з питань електронного урядування України  є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну політику у сферах інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

8. Постанова КМУ від 10.05.2018 № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»

9. Постанова КМУ від 21.10.2015 № 851 «Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернету»

10. Постанова КМУ від 12.06.2019 № 493 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади»

11. Наказ ДСНС від 19.07.2019 №425 «Про затвердження Порядку використання інформаційних та інформаційно- телекомунікаційних систем і  Порядку використання та обліку комп'ютерних програм»

У сфері телекомунікацій

1. Наказ ДСНС від 19.11.2014 № 648 «Про впровадження абонентських комплектів супутникового зв’язку та затвердження тимчасової інструкції»

2. Наказ МНС від 23.02.2012 № 531 «Про заходи щодо побудови та організації дослідної експлуатації відомчої системи IP телефонії»

3. Наказ МНС 02.06.2004 № 42 «Про затвердження Положення про службу радіотехнічного контролю МНС України»

4. Наказ ДСНС від 23.10.2019 №608 "Про організацію роботи відомчої цифрової телекомунікаційної мережі ДСНС"

У сфері кібербезпеки

1. Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (№ 2163-VIII від 5 жовтня 2017 року)

2. Указ Президента України від 13 лютого 2017 року №32/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації"

3. Наказ ДСНС від 01.10.2020 № 533 «Про затвердження Положення з організації заходів забезпечення кібербезпеки в ДСНС»

У сфері технічного захисту інформації

1. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» (№ 80/94-ВР від 5 липня 1994 року)

2. Указ Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99 «Про Положення про технічний захист інформації в Україні»

3. Постанова КМУ від 29 березня 2006 р. № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»

4. Наказ ДСНС від 19.12.2014 № 726 «Про забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів ДСНС України»

5. Наказ ДСНС від 11.12.2013 № 755 «Про затвердження  Положення про технічний захист інформації у Державній службі України з надзвичайних  ситуацій»

У сфері довірчих послуг

1. Закон України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» (№ 1689-IX від 15 липня 2021 року) (Набрання чинності, відбудеться 07.11.2021)

2. Постанова КМУ від 17 березня 2021 р. № 227 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 749 і від 3 березня 2020 р. № 193»

3. Указ Президента України від 22.05.1998 № 505/98 "Про Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні"

4. Закон України від 22.05.2003 № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг"

5. Закон України від 5.10.2017 № 2155-VIII "Про електронні довірчі послуги", набрав чинність 07.11.2018

6. Постанова КМУ від 3 березня 2020 р. № 193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів»

7. Постанова КМУ від 19 вересня 2018 р. № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності», набрав чинність 07.11.2018

8. Постанова КМУ від 19 червня 2019 р. № 546 «Про затвердження Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації»

9. Закон України від 22.05.2003 № 852-IV "Про електронний цифровий підпис", втратив чинність на підставі Закону № 2155-VIII від 05.10.2017, ВВР, 2017, № 45, ст.400

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України"

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 № 903 "Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів"

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1451 "Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган"

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1452 "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності", втратила чинність на підставі Постанови КМ № 749 ( 749-2018-п ) від 19.09.2018

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1454 "Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації"

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 680 "Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу"

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання"

17. Постанова КМУ від 2 верезня 2020 р. № 785 «Про реалізацію експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія»

18. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 25.04.2007 № 75/91 "Про затвердження Правил проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 р. за № 498/13765

19. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20.07.2007 № 141 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 р. за № 862/14129

20. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 23.06.2008 № 100 "Про затвердження Положення про державну експертизу у сфері криптографічного захисту інформації". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2008 р. за № 651/15342

21. Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005 № 3 "Про затвердження Правил посиленої сертифікації". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 січня 2005 р. за № 104/10384

22. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 18.12.2012 № 739 "Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 р. за № 108/22640

23. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 24.07.2007 за № 143 «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2007 р. за N 914/14181

24. Регламент роботи Центрального засвідчувального органу, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2013 № 183/5. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2013 р. за № 191/22723

25. Вимоги до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису, затверджені Наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.08.2012 № 1236/5/453. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 р. за № 1398/21710

26. Роз'яснення Міністерства юстиції України щодо порядку обчислення геш-значення, викладені у Листі Міністерства юстиції України від 15.10.2012 № 12776-026-12/133

27. Інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва про акредитацію центру сертифікації ключів, затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 16.05.2013 № 900/5

28. Лист Міністерства юстиції України № 13.3-33/116 "Щодо інформування про розробку Порядку синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UTC)"

29. Наказ Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 05.12.2013 за № 2563/5/645 "Про затвердження переліків стандартів у сфері електронного цифрового підпису, перспективних для перегляду та гармонізації з європейськими та міжнародними стандартами відповідно до встановлених законодавством процедур"

30. Вимоги до алгоритмів, форматів та інтерфейсів, що реалізуються у засобах шифрування та надійних засобах електронного цифрового підпису, затверджені Наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 27.12.2013 № 2782/5/689. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2013 р. за №№2227/24759, 2228/24760, 2229/24761, 2230/24762.

31. Наказ Міністерства юстиції України від 30.07.2014 за № 1249/5 "Про затвердження порядків ведення реєстрів центрального засвідчувального органу". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2014 р. за № 903/25680, № 904/25681

32. Наказ ДСНС України №365 від 26.07.2016 р. "Про призначення відповідальної особи з обслуговування посилених сертифікатів у ДСНС України"

33. Окреме доручення ДСНС № В-172 від 12.08.2016 "Про виконання додаткових заходів із забезпечення отримання суб’єктами декларування послуг електронного цифрового підпису"

34. Роз'яснення Держагентства з питань електронного урядування України щодо роботи через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ)

35. Наказ ДСНС від 12.12.2016 № 640 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису у ДСНС»

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 75 "Про внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності", втрачає чинність 07.11.2018

37. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.04.2017 №363 "Вимоги до створення і впровадження єдиної системи електронного документообігу в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (Шифр – СЕД системи МВС)

38. Наказ ДСНС України №542 від 07.10.2020 р. "Про організацію надання кваліфікованих електронних довірчих послуг в апараті ДСНС"