Департамент персоналу

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України

Кодекс законів про працю

Про військовий обов'язок і військову службу

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

Закон України “Про очищення влади”

Закон України “Про запобігання корупції”

Закон України "Про відпустки"

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист"

Закон України "Про державні нагороди України"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про звернення громадян"

Господарський кодекс України

 

Акти Президента України

Указ Президента України від 16 вересня 2016 року № 395 "Про символіку Державної служби України надзвичайних ситуацій"

Указ Президента України від 21.03.2002 р. № 277 "Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами"

Указ Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки"

Указ Президента України від 19 лютого 2003 року № 138 "Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України"

Указ Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212 “Про Комплексну програму підготовки державних службовців”

 

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 593 "Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052 "Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій"

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2013 р. № 33 “Про утворення територіальних органів Державної служби з надзвичайних ситуацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 874 “Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб'єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 563 “Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних"

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. №824 "Про затвердження Порядку та обсягів підготовки осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, і строків проведення навчальних та перевірочних зборів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 року №45 "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за  органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та  підприємствами, установами  і організаціями на період мобілізації та на воєнний час".

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016р. № 306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 "Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016р. № 289 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям"

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016р. № 271 "Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016р. № 270 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016р. № 231 "Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016р. № 230 "Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016р. № 229 "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016р. № 393 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 818 “Про затвердження Порядку погодження з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами місцевих державних адміністрацій призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. №203”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 р. № 1571 “Про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств”

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1997р. № 597 "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 542 "Про посвідчення і нагрудний знак "Ветеран служби цивільного захисту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1601 "Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби"

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 363 “Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255 “Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії”

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 729 “Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1025 “Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 493-р “Про затвердження Переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час”.

 

Накази МВС

Наказ МВС від 10.09.2014 № 928 “Про затвердження Переліку посад службовців у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які надалі були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом служби цивільного захисту, час перебування на яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії”, зареєстрований в Мін'юсті 24 вересня 2014 р. за № 1160/25937

Наказ МВС від 10.09.2014 № 929 “Про затвердження Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту”, зареєстрований в Мін'юсті 01 жовтня 2014 р. за № 1192/25969

Наказ МВС від 29.10.2014 № 1153 “Про затвердження Порядку формування кадрового резерву для призначення на вищі посади осіб середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту”, зареєстрований в Мін'юсті 14 листопада 2014 року за №1450/26227

Наказ МВС від 27.11.2017 № 958 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та відшкодування їм витрат на службові відрядження в межах України і за кордон", зареєстрований у Мін'юсті 19 грудня 2017р. за №1533/31401

Наказ МВС від 18.01.2013 № 38 "Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України"

Наказ Міністерства оборони України від 17.01.2004 №33 "Про відомчі заохочувальні, відзнаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій", зареєстрований у Мін'юсті 04.02. 2014 р. за № 213/24990

Наказ МВС від 29.12.2015 № 1642 "Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній службі України з надзвичайних ситуацій"

Наказ МНС від 31.05.2006 № 330 "Про затвердження Положення про Комісію з питань, пов’язаних із установленням статусу учасника війни особам рядового і начальницького складу МНС України відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зареєстрований у Мін'юсті 09.08.2006 за № 957/12831

Наказ МНС від 31.05.2006 № 331 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень, нагрудних знаків ветеранів війни особам рядового і начальницького складу МНС України", зареєстрований у Мін'юсті 10.08.2006 р. за №963/12837

Наказ МНС від 06.11.2006 № 707 "Про вдосконалення порядку визначення статусу "учасник бойових дій" особам рядового та начальницького складу МНС"

Наказ МВС від 23.02.2015 №197 “Про затвердження Порядку відбору та прийому до вищих навчальних закладів цивільного захисту”, зареєстрований у Мін'юсті 16 березня 2015р. за № 290/26735

Наказ МВС від 20.02.2017 №141 “Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту”, зареєстрований у Мін'юсті 15 березня 2017 р. за № 354/30222

Наказ МВС від 31.08.2017 № 747 "Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій", зареєстрований у Мін'юсті від 14.11.2017 за № 1390/31258

 

Накази Нацдержслужби

Наказ Нацдержслужби від 06.05.2016 №97/1328/5 "Про затвердження Переліку тестових завдань для кандидатів, які пройшли перевірку документів, передбачену частиною першою статті 26 Закону України "Про державну службу"

Наказ Нацдержслужби від 06.04.2016 №72, зареєстрований у Мін'юсті 27.04.2016 за №647/28777 "Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В"

Наказ Нацдержслужби від 22.03.2016 №64, зареєстрований у Мін'юсті 15.04.2016 за №567/28697 "Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців"

Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 №50, зареєстрований у Мін'юсті 25.03.2016 за №457/28587 "Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку"

Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 №49, зареєстрований у Мін'юсті 25.03.2016 за №456/28586 "Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами"

Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 №48, зареєстрований у Мін'юсті 23.03.2016 за №439/28569 "Про затвердження Порядку стажування державних службовців"

Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 №47, зареєстрований у Мін'юсті 23.03.2016 за №438/28568 "Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу"

Наказ Нацдержслужби від 15.05.2016 №110, зареєстрований у Мін'юсті 10.06.2016 за №841/28971 "Про затвердження Порядку оформлення та направлення (вручення) вимоги про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби"

 

Нормативно-правові акти інших органів виконавчої влади

Національний класифікатор ДК 003:2005 "Класифікатор професій", затверджений наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375 зі змінами.

Наказ Міносвіти від 23.01.2014 № 60 "Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації", зареєстрований у Мін'юсті 31 січня 2014р. за № 200/24977

Накази ДСНС

Наказ ДСНС від 16.05.2017 № 271 “Про деякі питання у сфері роботи з персоналом”

Наказ ДСНС від 18.10.2013 № 656 "Про затвердження Порядку ведення обліку кадрів в органах і підрозділах цивільного захисту та Правил оформлення і ведення особових справ осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту"

Наказ ДСНС від 18.03.2013 № 88 "Про затвердження Порядку оформлення, обліку, використання та зберігання службового посвідчення, Опису і зразка службового посвідчення Державної служби України з надзвичайних ситуацій"

Наказ ДСНС від 05.05.2017 № 250 "Про деякі питання оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в апараті ДСНС"

Наказ ДСНС від 12.11.2014 № 633 “Про початок проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” в ДСНС”

Наказ ДСНС від 20.02.2015 № 88 “Про затвердження персонального плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” в ДСНС”

Наказ ДСНС від 14.06.2016 №290 “Про затвердження Переліку звітних документів та інших видів інформації з питань освітньої діяльності навчальних закладів (підрозділів) цивільного захисту та строків їх подання”

Наказ ДСНС від 24.11.2016 № 604 “Про Науково-технічну раду ДСНС України”

Наказ МНС від 20.06.2006 р. № 380 "Про затвердження Інструкції про організацію та здійснення організаційно-штатної роботи в МНС України".

Наказ МНС від 31.05.2008 р. № 424 "Про введення в дію переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та відповідних їм спеціальних звань".

Наказ ДСНС від 30.01.2014р. № 50 "Про затвердження форм звітності щодо дислокації організаційних структур ДСНС України, їх штатної чисельності та статистичного обліку кадрів".