Департамент реагування на надзвичайні ситуації

Закони України

1. “Про оборону України” від 6.12.1991 № 1932-XII (із змінами).
2. “Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95-ВР.
3. “Про професійну (професійно-технічну) освіту” від 10.02.1998 № 103/98-ВР (із змінами).
4. “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16.03.2000 № 1550-ІІІ (із змінами).
5. “Про перевезення небезпечних вантажів” від 06.04.2000 № 1644-III (із змінами).
6. “Про прийняття Протоколу про вибухонебезпечні предмети – наслідки війни” від 22.12.2004 № 2281-ІV.
7. “Про ратифікацію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення” від 18.05.2005 № 2566.
8. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (із змінами).
9. “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VІІІ (із змінами).
10. “Про протимінну діяльність в Україні” від 06.12.2018 № 2642-VIII (із змінами).
11. “Про національну безпеку України” від 21.06.2018 № 2469-VIII.
 

Укази Президента України

1. Від 20.02.2018 № 37/2018 “Про внесення змін до Указу Президента України від 27.10.1999 №1402 “Про поширення чинності статті 2 Указу Президента України від 14.04.1999 № 379 на військовослужбовців та осіб начальницького складу органів внутрішніх справ”.
2. Від 24.12.2019 № 948 “Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні”.
3. Від 23.09.2016 № 406/216 “Положення про територіальну оборону України”.
4. Від 04.03.2016 № 92/216 “Про концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України”.
 

Постанови Кабінету Міністрів України

1. Від 12.02.1996 № 200 “Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів (дійсне тільки Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів)”.
2. Від 11.12.1999 № 2294 “Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів” (із змінами).
3. Від 14.06.2002 № 843 “Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об’єктового рівня”.
4. Від 24.03.2004 № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями” (із змінами).
5. Від 07.06.2006 № 812 “Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин” (із змінами).
6. Від 27.05.2009 № 507 “Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань” (із змінами).
7. Від 26.10.2011 № 1102 “Про деякі питання надання платних послуг підрозділами МНС”
8. Від 26.10.2011 № 1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” (із змінами).
9. Від 21.11.2012 № 1115 “Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу”.
10. Від 15.04.2013 № 306 “Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” (із змінами).
11. Від 26.06.2013 № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” (із змінами).
12. Від 27.11.2013 № 874 “Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб’єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)”.
13. Від 02.10.2013 № 729 “Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб”.
14. Від 09.10.2013 № 738 “Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій.”
15. Від 13.11.2013 № 828 “Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників”.
16. Від 09.01.2014 № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”.
17. Від 25.01.2015 № 18 “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” (із змінами).
18. Від 04.03.2015 № 83 “Про затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави” (із змінами).
19. Від 16.12.2015 № 1052 “Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій” (із змінами).
20. Від 11.01.2017 № 5 “Про затвердження Порядку здійснення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій”.
21. Від 09.08.2017 № 626 “Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту”.
22. Від 14.02.2018 № 81 “Про затвердження опису та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та норм забезпечення форменим одягом”.
23. Від 14.03.2018 № 223 “Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня”.
24. Від 17.04.2019 № 372 “Про затвердження Правил позначення небезпек, пов’язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами – наслідками війни”.
25. Від 14.08.2019 № 716 “Про затвердження Порядку організації та забезпечення охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів”.
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

1. Від 22.05.2013 № 326-р “Про утворення Міжвідомчої комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників”.
2. Від 25.01.2017 № 61-р “Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
3. Від 15.11.2017 № 1023-р “Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року”.
4. Від 21.08.2019 № 693-р “Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року”.
 

Накази Міністерства внутрішніх справ України

1. Від 03.07.2014 № 631 “Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Мін’юсті 23.07.2014 за
№ 853/25630.
2. Від 17.09.2014 № 963 “Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників”, зареєстрований в Мін’юсті 09.10.2014 за № 1219/25996.
3. Від 07.10.2014 № 1032 “Про затвердження Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Мін’юсті 04.12.2014 за № 1563/26340.
4. Від 26.12.2014 № 1406 “Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”, зареєстрований в Мін’юсті 16.01.2015 за № 47/26492.
5. Від 30.04.2015 № 500 “Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Адміністрацією Державної прикордонної служби України”, зареєстрований в Мін’юсті 22.05.2015 за № 590/27035.
6. Від 30.06.2015 № 776 “Про затвердження Порядку проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб”, зареєстрований в Мін’юсті 15.07.2015 за № 850/27295.
7. Від 06.11.2015 № 1368 “Про затвердження Порядку та умов присвоєння класної кваліфікації рятувальникам і громадянам України, яких приймають на роботу до аварійно-рятувальних служб”, зареєстрований в Мін’юсті 30.11.2015 за № 1488/27933.
8. Від 20.11.2015 № 1470 “Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням”, зареєстрований в Мін’юсті 09.12.2015 за № 1528/27973.
9. Від 04.05.2016 № 356 “Про затвердження Положення про підсистему реагування на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт єдиної державної системи цивільного захисту”, зареєстрований в Мін’юсті 30.05.2016 за № 792/28922.
10. Від 15.07.2016 № 674 “Про затвердження Положення про Водолазну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Мін’юсті 08.08.2016 № 1102/29232.
11. Від 15.07.2016 № 675 “Про затвердження Положення про Кінологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Мін’юсті 28.09.2016 за № 1293/29423.
12. Від 27.07.2016 № 722 “Про затвердження Положення про вахтовий метод проходження служби (виконання роботи) особами рядового і начальницького складу та працівниками органів та підрозділів цивільного захисту в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення”, зареєстрований в Мін’юсті 25.08.2016 за № 1186/29316.
13. Від 22.08.2016 № 859 “Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події”, зареєстрований в Мін’юсті 14.09.2016 за № 1254/29384.
14. Від 31.10.2016 № 1129 “Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії територіальних органів поліції та міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України під час реагування на надзвичайні ситуації, у випадку уведення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану”, зареєстрований в Мін’юсті 19.01.2017 за № 85/29953.
15. Від 10.04.2017 № 301 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України”, зареєстрований в Мін’юсті 04.05.2017 за
№ 566/30434 (із змінами).
16. Від 15.06.2017 № 511 “Про затвердження Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту”, зареєстрований в Мін’юсті 10.07.2017 за № 835/30703
(із змінами, внесеними наказом МВС від 23.07.2018 № 626, зареєстрований в Мін’юсті 04.07.2018 за № 910/323629).
17. Від 02.04.2018 № 265 “Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Мін’юсті 25.04.2018 за
№ 506/31958.
18. Від 26.04.2018 № 340 “Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та Статуту дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж”, зареєстрований в Мін’юсті 10.07.2018 за № 801/32253 (із змінами).
19. Від 11.07.2018 № 597 “Про затвердження Інструкції з організації діяльності кінологічних підрозділів ДСНС”, зареєстрований в Мін’юсті 01.08.2018 за № 896/32348.
20. Від 04.08.2018 № 656 “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів”, зареєстрований в Мін’юсті 11.09.2018 за № 1041/32493 (із змінами).
21. Від 06.08.2018 № 658 “Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Мін’юсті 28.08.2018 № 969/32421.
22. Від 10.06.2019 № 469 “Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту”, зареєстрований в Мін’юсті 04.07.2019 за № 732/33703.
23. Від 16.01.2019 № 17 “Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту”, зареєстрований в Мін’юсті 07.02.2019 за № 139/33110.
24. Від 01.03.2019 № 150 “Про затвердження Інструкції з організації водолазних спусків та робіт у Державній службі України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Мін’юсті 25.03.2019 за № 300/33271.

Спільні накази

1. Наказ МНС, Міноборони, Мінтрансзв’язку та Адміністрації Держприкордонслужби від 27.05.2008 № 405/223/625/455 “Про організацію робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України та взаємодію під час їх виконання”, зареєстрований в Мін’юсті 04.07.2008 за № 591/15282.
2. Наказ МНС, Мінсоцполітики, МОЗ, МОН від 31.07.2012 № 106/468/587/865 “Про затвердження порядку спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах, закладах з цілодобовим перебуванням людей”, зареєстрований в Мін’юстіі 20.08.2012 за № 1396/21708.
3. Від 04.11.2013 № 756/277 “Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Служби зовнішньої розвідки України щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації”, зареєстрований в Мін’юсті 21.11.2013 за № 1984/24516.
4. Наказ Міноборони та СБУ від 13.01.2014 № 24/6 “Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Служби безпеки України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації”, зареєстрований в Мін’юсті 29.01.2014 за № 177/24954.
5. Наказ МВС і Мінагрополітики України від 21.10.2014 № 1111/416 “Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством лісових ресурсів України”, зареєстрований в Мін’юсті 06.11.2014 за № 1404/26181.
6. Наказ МВС і Мінінфраструктури України від 25.11.2014 № 1273/602 “Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування в разі їх виникнення між ДСНС України і Державіаслужбою України”, зареєстрований в Мін’юсті 09.12.2014 за № 1579/26356.
7. Наказ Адміністрації Держспецзв’язку і МВС від 10.11.2014
№ 599/1198 “Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України і Державною службою України з надзвичайних ситуацій з питань забезпечення урядовим зв’язком спеціальної Урядової комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”, зареєстрований в Мін’юсті 24.11.2014 за № 1493/26270.
8. Наказ МВС і Мінінфраструктури України від 16.02.2015 № 162/61 “Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування в разі їх виникнення між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством автомобільних доріг України”, зареєстрований в Мін’юсті 13.03.2015 за № 286/26731.
9. Від 27.07.2016 № 724/110 “Про затвердження Інструкції про організацію інформаційної взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної інспекції ядерного регулювання України у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації”, зареєстрований в Мін’юсті 23.08.2016 за № 1175/29305.
10. Наказ МВС і Мінрегіону від 12.09.2016 № 920/251 “Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України”, зареєстрований в Мін’юсті 05.10.2016 за № 1320/29450.
11. Наказ МВС і Міненерговугілля України від 02.03.2017 № 178/164 “Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством енергетики та вугільної промисловості України”, зареєстрований в Мін’юсті 28.03.2017 за №410/3027.
12. Наказ МВС і Мінекології від 27.03.2017  № 262/141 “Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством України з управління зоною відчуження”, зареєстрований в Мін’юсті 20.04.2017 за № 520/30388.
13. Наказ МВС і Мінекології від 01.08.2017 № 664/294 “Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державним агентством водних ресурсів України щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, пов’язані з водним фактором”, зареєстрований в Мін’юсті 21.08.2017 за № 1037/30905.
14. Наказ МВС і Мінагрополітики від 11.09.2018 № 744/1316 “Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань праці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на такі ситуації”, зареєстрований в Мін’юсті 27.09.2018 за № 1108/32560.
15. Наказ МВС і МОЗ від 03.04.2018 № 275/600 “Про затвердження Інструкції щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України в разі виникнення надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Мін’юсті 19.04.2018 за № 479/31931.
16. Наказ МВС і Мінсоцполітики від 11.09.2018 № 744/1316 “Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань праці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на такі ситуації”, зареєстрований в Мін’юсті 27.09.2018 за № 1108/32560.
17. Наказ МВС і Мінінфраструктури від 23.11.2018 № 950/560 “Про затвердження Інструкції щодо організації обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством інфраструктури України”, зареєстрований в Мін’юсті 17.12.2018 за № 1427/32879.
18. Наказ МВС і Мінінфраструктури від 25.03.2019 № 214/209 “Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і акціонерним товариством “Українська залізниця”, зареєстрований в Мін’юсті 18.04.2019 № 409/33380.
 

Накази Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1. Від 01.04.2013 № 107 “Про затвердження методичних рекомендацій з експлуатації та ремонту пожежних рукавів”.
2. Від 30.04.2013 № 206 “Про залучення курсантів вищих навчальних закладів цивільного захисту до заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій”.
3. Від 15.05.2013 № 230 “Про затвердження примірного положення про державний пожежно-рятувальний загін (частину, пост) ДСНС України”.
4. Від 29.05.2013 № 358 “Про затвердження Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту, індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів ДСНС України”.
5. Від 31.05.2013 № 369 “Про затвердження Типових структур відділень піротехнічних підрозділів ДСНС України”.
6. Від 12.06.2013 № 403 “Про оперативне інформування в системі ДСНС України” (із змінами).
7. Від 13.06.2013 № 407 “Про залучення піротехнічних підрозділів ДСНС України в екстрених випадках виявлення вибухонебезпечних предметів”.
8. Від 27.06.2013 № 432 Про затвердження настанови з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України.
9. Від 14.08.2013 № 522 “Про порядок залучення, перевірку готовності та зони відповідальності органів управління і підрозділів Оперативно0рятувальної служби цивільного захисту”
10. Від 22.04.2014 № 220 “Про проведення конкурсу “Кращий начальник караулу” (у редакції затвердженої наказом ДСНС від 27.02.2019 № 135).
11. Від 17.07.2014 № 398 “Про попередження та ліквідацію наслідків аварій з небезпечними хімічними, біологічними та радіоактивними речовинами”.
12. Від 17.09.2014 № 527 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування кінологічних підрозділів ДСНС України під час проведення пошуково-рятувальних робіт”.
13. Від 26.09.2014 № 539 “Про визначення районів оперативного реагування та координацію заходів з підготовки і реагування при виникненні загроз або надзвичайних ситуацій регіонального та державного рівнів”.
14. Від 20.10.2014 № 581 “Про підпорядкування державних пожежно-рятувальних загонів, частин та постів”.
15. Від 11.10.2014 № 579 “Про організацію виконання формуваннями ОРС ЦЗ ДСНС України заходів у зоні антитерористичної операції та на території Донецької і Луганської областей”.
16. Від 11.12.2014 № 701 “Про впорядкування структури водолазно-рятувальних відділень підрозділів ДСНС України”.
17. Від 16.03.2015 № 149 “Про організацію роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення його готовності”.
18. Від 23.10.2015 № 519 “Про напрямки спеціалізації аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування та окремих аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення ДСНС України”.
19. Від 15.02.2016 № 71 “Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи апарату ДСНС” (у редакції наказу ДСНС від 13.06.2019 № 346 (положення про Департамент реагування на надзвичайні ситуації).
20. Від 11.07.2016 № 331 “Про затвердження Примірних навчального плану та навчальної програми спеціальної підготовки працівників місцевої пожежної охорони та членів добровільної пожежної охорони” (із змінами).
21. Від 08.02.2017 № 81 “Про затвердження стандартної оперативної процедури 08.10/ДСНС “Порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту нетехнічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами”.
22. Від 08.02.2017 № 82 “Про організацію спеціальної підготовки і стажування осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту на допуск до керування спеціальними транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів”.
23. Від 10.05.2017 № 258 “Про затвердження зон відповідальності територіальних органів і аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС”.
24. Від 19.05.2017 № 275 “Про затвердження Стандартної оперативної процедури 08.20/ДСНС “Порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту технічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами”.
25. Від 31.05.2017 № 298 “Про затвердження Стандартної оперативної процедури 08.40/ДСНС “Порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту маркування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами”.
26. Від 02.06.2017 № 305 “Про створення оперативної групи апарату ДСНС” (із змінами).
27. Від 30.06.2017 № 358 “Про затвердження Програми розвитку Кінологічної служби ДСНС України на період до 2020 року”.
28. Від 03.08.2017 № 415 “Про організацію роботи спеціального автомобіля мобільної оперативної групи”.
29. Від 06.11.2017 № 601 “Про деякі питання організації діяльності мобільних оперативних груп ДСНС”.
30. Від 19.03.2018 № 186 “Про затвердження Інструкції з організації оповіщення і збору в апараті ДСНС”.
31. Від 30.03.2018 № 206 “Про організацію підготовки та підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги в системі ДСНС”.
32. Від 07.11.2018 № 650 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення відомчого контролю за станом службової діяльності та готовності до дій за призначенням органів та підрозділів ДСНС”.
33. Від 17.11.2017 № 617 “Про затвердження Примірних навчального плану та навчальної програми підготовки членів добровільних формувань цивільного захисту”.
34. Від 05.12.2018 № 707 “Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері цивільного захисту”.
35. Від 08.02.2019 № 81 “Про затвердження Стандартної оперативної процедури 08.10/ДСНС “Порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту нетехнічного обстеження територій, умовно забруднених вибухонебезпечними предметами”.
36. Від 26.06.2019 № 375 “Про затвердження Стандартної оперативної процедури 10.10-40/ДСНС “Заходи безпеки під час розмінування”.
37. Від 16.08.2019 № 469 “Про організацію діяльності водолазних підрозділів”.
38. Від 20.08.2019 № 474 “Про організацію роботи пересувного пункту управління ДСНС”.
 

Накази Міністерства науки і освіти України

1. Від 30.05.2006 № 419 “Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, зареєстрований в Мін’юсті 15.06.2006 за № 711/12585 (із змінами).
2. Від 06.10.2010 № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрований в Мін’юсті 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами).
3. Від 13.10.2010 № 947 “Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах”.
4. Від 26.01.2011 № 59 “Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів”.
5. Від 22.07.2011 № 862 “Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації за робітничими професіями”.
6. Від 14.05.2013 № 499 “Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України”, зареєстрований в Мін’юсті 29.05.2013 за № 823/23355 (із змінами).
7. Від 06.12.2010 № 1204 “Про затвердження типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів”, зареєстрований в Мін’юсті 25.01.2011 за № 114/18852 (із змінами).
 

Накази Міністерства охорони здоров'я України

1. Від 29.03.2017 № 346 “Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти”.
2. Від 16.06.2014 № 398 “Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах”, зареєстрований в Мін’юсті 07.07.2014 за № 750/25527 (із змінами).
 

Накази Міністерства надзвичайних ситуацій

1. Від 07.05.2007 № 312 “Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС” (частина перша для підрозділів державної пожежної охорони).
2. Від 20.09.2010 № 791 “Про затвердження Інструкції з організації та проведення робіт з розмінування місцевості на території України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС”.
3. Від 23.09.2011 № 1021 “Про затвердження методичних рекомендацій із складання та використання оперативних планів і карток пожежогасіння”.
4. Від 16.12.2011 № 1342 “Про затвердження настанови з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України”.
5. Від 12.06.2012 № 891 “Про затвердження Порядку проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань”, зареєстрований в Мін’юсті 03.07.2012 за № 1098/21410.
 

Накази Міністерства оборони України

1. Від 15.04.2014 № 244 “Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Міністерством оборони України і Державною службою України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Мін’юсті 06.05.2014 за № 473/25250.
 

Наказ Держпраці

1. Від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, зареєстрований в Мін’юсті 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами).
 

Інші нормативні акти

1. ДНАОП 0.00-1.19-97 “Єдині правила безпеки при підривних роботах”.
2. ДСТУ 3973-2000 “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення”.
3. ДСТУ 3974-2000 “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення”.
4. ДСТУ 3008-2005 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.
5. Національний класифікатор ДК 003:2010 “Класифікатор професій”.
6. Національний класифікатор ДК 019:2010 “Класифікатор надзвичайних ситуацій”.
7. Рекомендації підрозділам щодо організації і проведення заходів з демеркуризації ртуті (лист ДСНС від 12.04.2016 № 02-5126/171).
8. Доручення Прем’єр-міністра України від 11.10.2016 № 32361/1/1-16 “Порядок інформування Державною службою України з надзвичайних ситуацій керівництва Кабінету Міністрів України та посадових осіб Секретаріату Кабінету Міністрів України про виникнення надзвичайних ситуацій на території України”
9. Окреме доручення ДСНС від 04.10.2017 № В-155 “Про введення в дію Інструкції із складання Карток оперативно-тактичних дій на пожежах та їх вивчення в системі службової підготовки”.
10. Від 30.01.2018 План взаємодії Державного агентства автомобільних доріг України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та місцевих органів виконавчої влади під час виконання спільних заходів із протидії загрозам ускладнення дорожнього руху у зимовий період на автомобільних дорогах загального користування державного значення (на підставі розділу І протоколу № 8 від 12.01.2018 засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій).
11. ДСТУ-П 8820:2018 “Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення”.
12. Окреме доручення Голови ДСНС від 03.05.2019 № В-79 “Про Порядок оперативного реагування органів та підрозділів цивільного захисту на повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів”.
13. Окреме доручення ДСНС від 25.07.2019 № В-109 “Про стандартну оперативну процедуру 07.10/ДСНС “Планування виконання органами і підрозділами цивільного захисту завдань та заходів протимінної діяльності”.
14. Окреме доручення ДСНС від 04.09.2019 № В-127 “Про стандартну оперативну процедуру 09.10/ДСНС “Порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту очищення (розмінування) територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, ручним способом”.