Контраст
Шрифт

Управління організації медичного забезпечення, медико-біологічного захисту та охорони праці

Закони України


Кодекс Цивільного захисту України
Закон України “Основи законодавства України про охорону здоровʼя”.
Закон України “Про охорону праці”.
Закон України “Про екстрену медичну допомогу”.
Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.
Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
Закон України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”.
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Закон України “Про лікарські засоби”


Акти Кабінету Міністрів України


постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2015 № 1052 “Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій”;
постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 № 1923 “Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями”;
постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”;
постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”;
постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей”;
постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1121 “Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків”;
постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1115 “Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу”;
постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 675 “Деякі питання надання медичної допомоги, забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їх сімей”;
постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”;
постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 101 “Про затвердження типового положення про функціональні і територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”;
постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 469 “Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту”;
постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 “Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”;
постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 908 “Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту”;
постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 593 “Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.


Накази МВС


наказ МВС від 06.08.2014 № 780 “Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 996/25773;
наказ МВС від 18.08.2014 № 831 “Про затвердження Порядку організації медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1095/25872;
наказ МВС від 14.11.2016 № 1203 “Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2016 року за № 1593/29723;
наказ МВС від 19.02.2018 № 119 “Про організацію та проведення аеромедичної евакуації повітряними суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2018 року за № 285/31737;
наказ МВС від 19.02.2018 № 117 “Про затвердження Порядку тимчасового звільнення від виконання службових обов'язків осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в разі захворювань, травм або поранень”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 березня 2018 р. за № 295/31747;
наказ МВС від 13.04.2021 № 265 “Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України і Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 травня 2021 р. за № 656/36278.


Спільні накази МВС з іншими центральними органами виконавчої влади


наказ МВС і МОЗ від 03.04.2018 № 275/600 “Про затвердження Інструкції щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоровʼя України в разі виникнення надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2018 р. за № 479/31931;
наказ МВС і Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.03.2018 № 227/153 “Про затвердження Інструкції з організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 р. за № 466/31918; наказ МВС і МОЗ від 16.08.2018 № 677/1503 “Про затвердження Порядку спільних дій сил цивільного захисту та закладів охорони здоров’я під час
здійснення аеромедичної евакуації повітряними суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 р. за № 1232/32684.

Накази МНС

наказ МНС і МОЗ від 20.12.2002 № 327/478 “Про затвердження Положення про мобільний госпіталь, який належить до сфери управління МНС України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 січня 2003 року за № 68/7389 (із змінами);
наказ МНС від 22.12.2008 № 942 “Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестації лікарів, провізорів та молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою сфери управління МНС”, зареєстрований у Мін’юсті України 27 січня 2009 року за № 78/16094;

наказ МОЗ і МНС від 14.05.2001 № 180/115 “Про затвердження Положення про медико-психологічну реабілітацію рятувальників аварійно-рятувальних служб та осіб, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Положення про центри медико-психологічної реабілітації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 р.
за № 701/5892;
наказ МНС від 18 серпня 2006 року № 540 “Про затвердження Інструкції про порядок розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах МНС України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2006 р. за № 1106/12980;
наказ МНС від 07.05.2007 № 312 “Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України”;
наказ МНС від 31.08.2007 № 591 “Про затвердження Положення про діяльність органів органів військово-лікарської експертизи в системі МНС”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2007 року за № 1044/14311;
наказ МНС від 12.10.2009 № 686 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації заходів біологічного захисту особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків в осередках біологічного зараження”;
наказ МОЗ і МНС від 26.05.2010 № 435/386 “Про затвердження переліку санаторно-курортних закладів, при яких створюються Центри медикопсихологічної реабілітації”;
наказ МНС від 30.01.2012 № 81 “Про затвердження Положення про службу охорони праці МНС України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 р. За № 241/20554.

Накази МОЗ


наказ МОЗ від 17.05.1997 № 150 “Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252;
наказ МОЗ від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113;
наказ МОЗ від 16.06.2014 № 398 “Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах”;
наказ МОЗ від 22.02.2019 № 446 “Деякі питання безперервного розвитку
лікарів”.

Нормативно-правові акти інших органів виконавчої влади


наказ Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402 “Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800.

Накази ДСНС


наказ ДСНС від 23.08.2013 № 555 “Про затвердження Інструкції щодо перевірки організації медичного забезпечення органів, підрозділів та навчальних закладів ДСНС України”;
наказ Міноборони і ДСНС України від 05.03.2013 № 155/66 “Про організацію медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України”;
наказ ДСНС від 11.10.2014 № 578 “Про Примірний табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту”;
наказ ДСНС від 22.12.2015 № 648 “Про упорядкування структури медичних підрозділів цивільного захисту сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій”;
наказ ДСНС від 14.07.2016 № 338 “Про удосконалення організаційнометодичного керівництва закладами охорони здоров’я (медичними підрозділами) системи ДСНС України”;
наказ ДСНС від 14.12.2018 № 739 “Про забезпечення органів та підрозділів (формувань) цивільного захисту, закладів освіти сфери управління ДСНС лікарськими засобами, медичними виробами та медичною технікою поточного
постачання”;
наказ ДСНС від 29.07.2020 № 430 “Про організацію військово-лікарської експертизи в системі ДСНС”;
наказ ДСНС від 26.03.2021 № 160 “Про внесення змін до Норм, затверджених наказом ДСНС від 29.05.2013 № 358”;
наказ ДСНС від 16.07.2021 № 500 “Про створення Комісії з проведення атестації лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою та затвердження її складу”;
наказ ДСНС України від 20.12.2021 № 848 “Про затвердження змін до Примірного табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту”.