Контраст
Шрифт

Режимно-таємний сектор

1. Наказ ДСНС України від 26.02.2013 № 50 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, обліку, зберігання, використання та знищення печаток і штампів у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій» (із змінами)

2. Наказ ДСНС України від 29.03.2013 № 104 «Про організацію та забезпечення режиму секретності в апараті ДСНС України»

3. Наказ ДСНС України від 05.04.2013 № 113 «Про визначення Центру реєстрації документів НАТО з обмеженим доступом ДСНС України»

4. Наказ ДСНС України від 10.04.2013 № 127 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у системі ДСНС України»

5. Наказ ДСНС України від 30.04.2013 № 198 «Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для осіб начальницького складу та державних службовців в апараті ДСНС України»

6. Наказ ДСНС України від 26.06.2013 № 430 «Про затвердження Інструкції з діловодства в апараті Державної служби України з надзвичайних ситуацій»

7. Наказ ДСНС України від 30.12.2013 № 800 «Про затвердження Переліку службової інформації ДСНС України, якій надається гриф обмеженого доступу «Для службового користування» та Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій»

8. Наказ ДСНС України від 28.02.2014 № 130 «Про внесення доповнень до Переліку службової інформації ДСНС України, якій надається гриф обмеженого доступу "Для службового користування»

9. Наказ ДСНС України від 09.072014 № 367 «Про визначення державних експертів з питань таємниць і створення експертних комісій»

10. Наказ ДСНС України від 17.07.2014 № 400 «Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи апарату ДСНС України»

11. Наказ Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю», зареєстрований в Міністерстві юстиції від 17.08.2005 № 902/11182

12. Наказ Служби безпеки України від 28.11.2008 № 841 «Про затвердження форм звіту про стан забезпечення охорони державної таємниці та інструкцій щодо порядку їх заповнення і подання», зареєстрований в Міністерстві юстиції від 08.12.2008 №1163/15854

13. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Служби безпеки України від 13.05.2002 № 174/136 «Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається)», зареєстрований в Міністерстві юстиції від 28.05.2002 № 458/6746

14. Наказ Міністерства оборони України від 13.01.2014 № 21 «Про затвердження Інструкції з організації охорони та забезпечення пропускного режиму до адміністративної будівлі Державної служби України з надзвичайних ситуацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції від 27.01.2014 №169/24946