Управління гідрометеорології

1. Водний Кодекс України

2. Повітряний Кодекс України

3. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11 лютого 1998 № 1 13/98-ВР

4. Закон України «Про гідрометеорологічну діяльність» від 18 лютого 1999 № 443-XIV

5. Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки» від 7 червня 2012 року №4909-VI

6. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» від 24.05.2012 № 4836-VI

7. Указ Президента України від 23 лютого 2012 року № 147 «Про Постійного представника У країни при Всесвітній метеорологічній організації»

8. Указ Президента України від 18 жовтня 2013 року № 572 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року «Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні»

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липень 1995 року № 570 «Про створення галузевого державного архіву Державного комітету по гідрометеорології»

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 року № 413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру»

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 815 «Про  затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля»

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 343 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»

14. Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 1999 року № 1607 «Про додаткові умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій національної гідрометслужби»

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1999 року № 2262 «Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання»

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2004 року № 1702 «Про затвердження Рішення Ради глав урядів Співдружності незалежних Держав про Концепцію гідрометеорологічної безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав»

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 року № 1088 «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки»

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1102«Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій»

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 296«Питання управління об’єктами державної власності Державною службою з надзвичайних ситуацій»

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року № 483 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами»

22. Наказ МНС України від 20.08.2012 № 1128 «Про затвердження Переліку галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР»

23. Наказ Міністерства оборони України від 11.07.2013 № 477 «Про затвердження Положення з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України у мирний час»

24. Наказ ДСНС України від 23.12.2013 № 777 «Про підготовку та надання оперативної і режимної інформації про забруднення навколишнього природного середовища»

25. Наказ ДСНС України від 30.05.2014 № 292 «Про затвердження та надання чинності стандарту організації України СОУ 74.90.14-02572508-001:2014» Наказ ДСНС України від 06.06.2014 № 389 «Про затвердження порядку проведення комплексних перевірок гідрометеорологічної діяльності гідрометеорологічних організацій»

26. Наказ ДСНС України від 12.08.2014 № 464 «Про затвердження Переліку реперних кліматичних станцій ДСНС України»