Контраст
Шрифт

Перелік нормативно-правових документів, методичних рекомендацій для використання у роботі уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

  • ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ, МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У РОБОТІ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ (ОСІБ) З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Безкоштовний навчальний онлайн-курс Національного агентства з питань запобігання корупції та громадського проекту “Прометеус” “КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ — ТРЕБА ЗНАТИ!”, реєстрація за посиланням: реєстрація

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади

Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади

Типова антикорупційна програма юридичної особи 

Порядок проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції

Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми


Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в органах і підрозділах цивільного захисту

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

Психологічне забезпечення