Контраст
Шрифт

Внутрішній контроль

Реалізовано міжнародний пілотний Проєкт «Удосконалення діяльності з управління ризиками в системі ДСНС» спільно з представниками Королівства Нідерландив рамках 1 етапу побудови інноваційної системи внутрішнього контролю

Засідання робочої групи з внутрішнього контролю ДСНС від 11.09.2020 (матеріали)

Блок-схема забезпечення безперервної діяльності Відділу внутрішнього аудиту та управління кризовими ситуаціями

Інформація щодо змін у нормативно-правових актах

Засідання робочої групи з внутрішнього контролю ДСНС від 24.06.2020 (презентація)

Доведення до відома членів робочої групи доручень Кабінету Міністрів України, листів Міністерства фінансів України, а також вимог міжнародних інститутів щодо організації внутрішнього контролю

Приклади типових ризиків в бюджетних установах та управління ризиками